Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του σχετικού ΦΕΚ:

Download (PDF, 138KB)