Ανακοίνωση Ανάθεσης Εκπαιδευτικής Εκδρομής A Τάξης στα Χανιά

Ανακοινώνεται ότι το 5ο ΓΕΛ Ηρακλείου, σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2796, τ. Β’ /2-12- 2011) και την Υ.Α 220647/Δ2/28-12- 2016 (ΦΕΚ 4227 τ. Β’), έπειτα από σχετική προκήρυξη και αφού συγκρότησε τη σχετική επιτροπή, αξιολόγησε τις προσφορές των τουριστικών γραφείων που υπέβαλαν προτάσεις και ανέθεσε την 3ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Α’  τάξης στα Χανιά στο ταξιδιωτικό γραφείο LANDMARKS TRAVEL.

Ειδικότερα, η προσφορά περιλαμβάνει αναχώρηση από Ηράκλειο προς Χανιά στις 30/03/2017, επιστροφή από Χανιά προς Ηράκλειο στις 01/04/2017 και διαμονή στο ξενοδοχείο Galini Sea View 5* στην τιμή των 75 € κατ’ άτομο με 6 δωρεάν εισιτήρια για να διατεθούν στους μαθητές. Η προσφορά κρίθηκε ως:

  • απόλυτα σύμφωνη με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • συνδυαστικά η πιο συμφέρουσα

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου κλειστές προσφορές από 4 ταξιδιωτικά γραφεία (Travellink, Quick Greek Tours, Landmarks Travel και  Gold Tours )  οι οποίες και δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του σχολείου μας στο σύνδεσμο εκδρομές. Να σημειωθεί ότι, στην προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Gold Tours δεν συμπεριλαμβανόταν επιβεβαιώσεις διαθεσιμότητας ξενοδοχείων  και CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) όπως είχε ζητηθεί στην προκήρυξη. Για αυτό το λόγο η προσφορά του συγκεκριμένου γραφείου δεν είναι δυνατόν να αναρτηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης, η προθεσμία για πιθανές ενστάσεις λήγει την Παρασκευή 03/03/2017 και ώρα 13:30, οπότε και θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στο γραφείο της διεύθυνσης του σχολείου.

Ο Διευθυντής του 5ου ΓΕΛ Ηρακλείου

 

Κωνσταντίνος Π. Στειακάκης

 

Κατεβάστε τις προσφορές από εδώ

TRAVELINK

Landmarks

Quick Greek Tours