ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ERASMUS+, eTwinning


11 απαντήσεις σχετικά με μετακινήσεις(11ο) και άλλα ζητήματα:

Σχεδιασμός και υλοποίηση των προγραμμάτων, 2017-2018 
1. Στην περίπτωση που ένα έργο eTwinning λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς άλλο πρόγραμμα δεν θεωρείται ως διακριτό πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευτικός θεωρείται πως υλοποιεί ένα πρόγραμμα.
2. Από το σχολικό έτος 2014-15 δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν εθνικά έργα eTwinning (μόνο με εκπαιδευτικούς της χώρας, National eTwinning).
3. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν έργο eTwinning εγγράφονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του eTwinning (www.etwinning.net).
4. Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί eTwinning συνεργασία όποτε αυτός κρίνει, με διάρκεια η οποία συμφωνείται με το συνεργαζόμενο σχολείο, χωρίς χρονικό περιορισμό.
5. Οι δραστηριότητες των έργων eTwinning ενσωματώνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, ακολουθούν τη διδακτέα ύλη και το κύριο μέρος τους πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. O εκπαιδευτικός αναλαμβάνει την οργάνωση της συνεργασίας (μετάφραση, ψηφιοποίηση και επεξεργασία υλικού, συμπλήρωση της κάρτας προόδου κ.ά.) καθώς και την επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα σχολεία για την οργάνωση του έργου εκτός των ωρών διδασκαλίας του.
6. Ειδικά για το eTwinning ένας εκπαιδευτικός μπορεί να αναλάβει περισσότερα από δύο έργα. Στο eTwinning ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει το πρόγραμμα δεν είναι απαραίτητο να είναι και ιδρυτής του έργου.
7. Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των μελών που απαρτίζουν την παιδαγωγική ομάδα που υποστηρίζει κάθε πρόγραμμα, τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
8. Τα έργα eTwinning υποβάλλονται για έγκριση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του www.etwinning.net. Αν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις, εγκρίνονται από την ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης και την αντίστοιχη Εθνική Υπηρεσία του συνεργάτη (διαδικασία εγγραφής και έγκρισης ενός έργου eTwinning:https://www.etwinning.net/el/pub/support.htm).
9. Εάν το eTwinning έργο είναι ενσωματωμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των έργων στα οποία μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές.
10. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στα προγράμματα eTwinning, δεν έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν ή να παρουσιάσουν οποιοδήποτε έργο έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της συνεργασίας (εκτός αν το επιθυμούν οι ίδιοι).
11. Για τις μετακινήσεις ως επίσημη έγκριση του προγράμματος από τον φορέα συντονισμού (EYY) χρησιμοποιείται το etwinning certificate (πρώην label). Γενικά για το πλαίσιο των μετακινήσεων ισχύουν τα όσα αναγράφονται στη σελίδα http://www.etwinning.gr/2016…/2016-02-29-11-18-22/192-47,b


Ισχύουσα νομοθεσία για τη δράση eTwinning

Download (PDF, 303KB)


Όλα τα απαραίτητα έντυπα για μετακινήσεις σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.


Download (XLSX, 52KB)

Download (XLSX, 51KB)

Download (DOC, 48KB)

Download (PDF, 382KB)

Εκπαιδεύοντας το αύριο

Αρέσει σε %d bloggers: