Πληροφοριες για τους γονεις / κηδεμονες

Έγκαιρη προσέλευση μαθητών

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται στο Σχολείο έγκαιρα. Η παρουσία τους στην πρωινή συγκέντρωση είναι υποχρεωτική καθώς γίνονται ανακοινώσεις για σημαντικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία του ημερήσιου προγράμματος. Το ίδιο έγκαιρα θα πρέπει να προσέρχονται στην τάξη τους και κατά τις ενδιάμεσες ώρες. Κάθε καθυστέρηση προκαλεί αναστάτωση και όχληση, παρεμποδίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και διαταράσσοντας το μαθησιακό κλίμα και τη θετική ατμόσφαιρα της τάξης και του Σχολείου. Οι αίθουσες διδασκαλίας θα κλειδώνονται κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για λόγους υγιεινής και ασφάλειας. Οι μαθητές/τριες θα μπορούν να απευθύνονται στον/στην εφημερεύοντα/ουσα εκπαιδευτικό του ορόφου αν απαιτηθεί να εισέλθουν για κάποιο λόγο στην αίθουσα τους. Για την προστασία των μαθητών/τριών, ελλείψει φύλακα/επιστάτη, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου οι είσοδοί του θα παραμένουν κλειδωμένες από 8.15 έως την λήξη των μαθημάτων.

Άδειες Εισόδου και Εξόδου

Αν κάποιος/α μαθητής/τρια πρέπει να αποχωρήσει από το Σχολείο στη διάρκεια της ημέρας, πρέπει να εξασφαλίσει Άδεια Εξόδου από τη Διεύθυνση του Σχολείου, που θα του/της την παραχωρήσει, αφού πρώτα συνεννοηθεί με τους γονείς του/της. Αν θα επιστρέψει ο/η μαθητής/τρια αυθημερόν στο Σχολείο, χρειάζεται να περάσει ξανά από τη Διεύθυνση του σχολείου για Άδεια Εισόδου. Αν φύγει μαθητής/τρια χωρίς άδεια από το Σχολείο κατά την ώρα της λειτουργίας του, αυτό θεωρείται σοβαρό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χρήση κινητών τηλεφώνων

Η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του Σχολείου ΔΕΝ επιτρέπεται. Ειδικότερα, απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για τη βιντεοσκόπηση, τη λήψη φωτογραφιών και την καταγραφή συνομιλιών. Η χρήση των συσκευών αυτών επιτρέπεται μόνο, εφόσον κρίνεται απαραίτητη για εκπαιδευτικούς σκοπούς και κατόπιν άδειας από τη Διεύθυνση (Αριθμός σχετ. εγκυκλίου: Φ.25/103373/Δ1, 22-6-2018 ΥΠΕΘ). Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή η χρήση κινητού τηλεφώνου ή οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου και περιεκτών επαναπλήρωσης, καθώς και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα / αλκοόλ

Απαγορεύεται αυστηρά

Προσωπικά αντικείμενα

Η φύλαξη και φροντίδα σχολικών εφοδίων και προσωπικών αντικειμένων αποτελεί ευθύνη και αποκλειστική υποχρέωση του/της κάθε μαθητή/-τριας. Επιπλέον, για προληπτικούς λόγους, δεν επιτρέπεται η κατοχή μεγάλων χρηματικών ποσών ή αντικειμένων μεγάλης αξίας.

Απουσίες

Οι απουσίες ΔΕΝ διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες (Άρθρο 28, Υπ. Απ. 10645/ΓΔ4/23.01.2018):

  • Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
  • Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Οι περιπτώσεις απουσιών που δεν λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης προβλέπονται από το άρθρο 24 Υπ. Απ. 10645/ΓΔ4/23.01.2018 και αφορούν σοβαρούς λόγους υγείας (χρόνια / έκτακτα και επείγοντα περιστατικά), θρησκευτικούς λόγους (μαθητές/μαθήτριες άλλου δόγματος), πανελλήνιους/διεθνείς καλλιτεχνικούς ή αθλητικούς αγώνες, παρουσία σε Δικαστήριο ή στο Συμβούλιο επιλογής οπλιτών.

Σε κάθε περίπτωση οφείλουν οι γονείς/κηδεμόνες ή οι ίδιοι/ίδιες μαθητές/μαθήτριες να ενημερώνουν άμεσα το σχολείο και να προσκομίζουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Ενημέρωση

Οι γονείς/κηδεμόνες αλλά και οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Σχολείου (5geliraklio.gr) για όλα τα τρέχοντα θέματα της σχολικής ζωής και να παρακολουθούν ανελλιπώς το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (το οποίο έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή του παιδιού τους και έχουν καταχωρίσει και στην ιστοσελίδα του Σχολείου) και να ενημερώνουν άμεσα τη Διεύθυνση του Σχολείου σε περίπτωση αλλαγής αυτού.

Επίσης οφείλουν να απευθύνονται στους/στις υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων για όλα τα θέματα που άπτονται της σχολικής ζωής (απουσίες, συμπεριφορά, φοίτηση κ.α.). Η λίστα με τα ονόματα των υπεύθυνων εκπαιδευτικών ανά τμήμα καθώς και το πρόγραμμα με τις μέρες και ώρες επικοινωνίας με αυτούς/αυτές έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του σχολείου.

Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού από τη Γραμματεία του Σχολείου είναι από τις 08.30 π.μ. έως τις 13.30 π.μ.

Όμιλοι – Δράσεις – Προγράμματα τη τρέχουσα σχολική χρονιά:

  • Θεατρικό εργαστήρι
  • Όμιλος ρομποτικής
  • Συγκρότημα κρητικής παραδοσιακής μουσικής
  • Συγκρότημα ροκ μουσικής
  • Πρόγραμμα ERASMUS+KA229/School Exchange Partnerships (2018-2020) με τίτλο ‘Green and Renewable Economy with Environmentally-literate Employees in Need’
  • Πρόγραμμα ERASMUS+KA229/School Exchange Partnerships (2018-2020) με τίτλο ‘Fake News in the Fake News Age: Cultivating Media Literacy in the Educational Community’.

Οδηγίες καταχώρισης του email των Γονέων/Κηδεμόνων – μαθητών/μαθητριών στον ιστότοπο του Σχολείου για την αυτόματη ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αναρτήσεων του Σχολείου

Βήμα1: Επισκεπτόμαστε τον ιστότοπο του σχολείου στην διεύθυνση http://www.5geliraklio.gr/ Βήμα 2: Βρίσκουμε το πεδίο που διακρίνεται στην εικόνα (στην δεξιά πλευρά του ιστοτόπου) και πληκτρολογούμε ορθά το email μας και πατάω το κουμπί ΕΓΓΡΑΦΗ.
Βήμα 3: Μόλις πατήσετε το κουμπί ΕΓΓΡΑΦΗ, θα εμφανιστεί το μήνυμα που εμφανίζεται στην εικόνα:

 

Βήμα 4: Το τελευταίο αλλά απαραίτητο βήμα είναι να μεταβείτε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και να πατήσετε επιβεβαίωση (CONFIRM FOLLOW).

 

Εκπαιδεύοντας το αύριο

Αρέσει σε %d bloggers: