6ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός “Ποντιακός Ελληνισμός: μνήμες και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον” για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας– σχ. έτος 2021-22

Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΝΤΟΣ 6ος ΥΠΑΙΘ