ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ

Σας αποστέλλουμε το ανωτέρω επισυναπτόμενο έγγραφο και παρακαλούμε για τη διευκόλυνση των γονέων που θα προσέρχονται στις Μονάδες σας, προκειμένου να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις οι υποψήφιοι μαθητές για τα ΤΕΦΑΑ.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση

Ανδρέας Μανουράς

Εκ της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

202205181340