Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων σχετικά με την ηλ. εφαρμογή e-eggrafes

Σας κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 70126/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων σχετικά με την ηλ. εφαρμογή e-eggrafes».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ!

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για το Λύκειο στο οποίο θα φοιτήσει το παιδί σας με βάση την διεύθυνση κατοικίας σας από τον διαδραστικό χάρτη ο οποίος έχει αναρτηθεί από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευσης ν. Ηρακλείου:

Χάρτης Λυκείων Ν.Ηρακλείου

Download (PDF, 45KB)