Εγγραφές σχ. έτος 2023-2024.

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, σας στέλνουμε τα απαραίτητα έγγραφα που  αφορούν την προετοιμασία για τις ηλεκτρονικές εγγραφές των παιδιών σας για το σχ. έτος 2023-2024.
Παρακαλούμε αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες να τηρήσετε αυστηρά  την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των Υπεύθυνων Δηλώσεων που  επισυνάπτονται.
Διευκρίνηση: ως “Κηδεμόνας Ε-eggrafes” που αναφέρετε στο έγγραφο  ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς ΓΟΝΕΙΣ θεωρείτε ο κηδεμόνας που με τους δικούς του  κωδικούς taxis πραγματοποίησε η ηλεκτρονική εγγραφή του προηγούμενου  έτους.

Για την έκδοση των Υ.Δ. μέσω του gov.gr ακολουθείστε τoν παρακάτω σύνδεσμο :

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrafa-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

Χρήσιμα έγγραφα για την εγγραφή

ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς ΓΟΝΕΙΣ

Υ.Δ. Γονέα_Κηδεμόνα 1

Υ.Δ. Γονέα_Κηδεμόνα(συναίνεση)