ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EDU4CLIMA

Στις 26 Απριλίου 2023, μία ομάδα μαθητών της Β΄ Λυκείου επισκέφτηκε τον Κόμβο Έρευνας και  Καινοτομίας του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών (Ε.ΠΕ.ΧΗ.ΔΙ.) του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Φινοκαλία Λασιθίου.

Οι μαθητές συμμετείχαν σε ένα 4ωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου: α) ενημερώθηκαν για την κλιματική αλλαγή από ειδικούς επιστήμονες, β) ανακάλυψαν, μέσα από πειραματικές δραστηριότητες, τις διαδικασίες με τις οποίες οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες και τα προϊόντα τους επηρεάζουν τη διαμόρφωση του κλίματος του πλανήτη και γ) ξεναγήθηκαν στον σταθμό, όπου γνώρισαν τις τεχνικές μετρήσεων ατμοσφαιρικών και κλιματικών δεδομένων.  Έτσι, ανέλαβαν το ρόλο του «πρεσβευτή για το κλίμα» προκειμένου να μεταδώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στη σχολική κοινότητα.