Δελτίο Εξεταζομένου και 10%

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 57951/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Δελτίο Εξεταζομένου και 10%».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

ΕΞΕ – 57951 – 2022 – Δελτίο Εξεταζομένου και 10-

Πρόγραμμα Προαγωγικών και Απολυτηρίων Εξετάσεων

Σας κοινοποιούμε το Πρόγραμμα Προαγωγικών και Απολυτηρίων Εξετάσεων και παρακαλούμε για την προσεκτική του μελέτη διότι υπάρχει αλλαγή ωραρίου μεταξύ ημερών αλλά και εβδομάδων:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ

Απαραίτητες συμβουλές για τη διαχείριση του άγχους των Πανελληνίων Εξετάσεων σε υποψηφίου

Καλημέρα σας.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής αρμοδιότητάς σας.

Με εκτίμηση

Συμβουλές για άγχος Πανελληνίων.docx

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 57017/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

Σας ευχαριστούμε πολύ.
6ΗΓΠ46ΜΤΛΗ-68Λ

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2022

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 54094/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα ««Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2022»».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

doc20220518100317

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΣΟΒΑΡΩΝ _ΠΑΘΗΣΕΩΝ_2022(Ω5ΣΙ46ΜΤΛΗ-5ΑΗ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ

Σας αποστέλλουμε το ανωτέρω επισυναπτόμενο έγγραφο και παρακαλούμε για τη διευκόλυνση των γονέων που θα προσέρχονται στις Μονάδες σας, προκειμένου να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις οι υποψήφιοι μαθητές για τα ΤΕΦΑΑ.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση

Ανδρέας Μανουράς

Εκ της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

202205181340