Εγκύκλιος σχετικά με την υπό στοιχεία Φ.251/43712/Α5/14-4-2022 (Β΄1850) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την πρόσβαση των υποψηφίων ΓΕΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων από το έτος 2022 και εφεξ

Για την ενημέρωση σας:

doc00313220220427121412

ΕΞΕ – 44248 – 2022

ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 5/5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΓΕ.Λ.

Σας υπενθυμίζουμε την ενημέρωση σε θέματα Σ.Ε.Π. των μαθητών και μαθητριών της Γ τάξης ΓΕ.Λ. την Πέμπτη 5/5 και ώρα 18.30, μέσω webex, στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://minedu-secondary.webex.com/minedu-secondary/j.php?MTID=mc54e6d898d3a44c3b229e2d7363ee6b6

Σας ευχαριστώ

Με εκτίμηση
Κωνσταντίνα Μπατάλα
Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. στη Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου

Οδηγίες ενόψει της έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, μετά τις διακοπές του Πάσχα

Για την ενημέρωση σας:
ΕΞΕ – 48804 – 2022 – Οδηγίες ενόψει της έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πθμιας και Δθμιας Εκπαίδευσης μετά τις διακοπές του Πάσχα