ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 08-11-2021

Μετά την καλύψη των αναγκών του Σχολείου σε εκπαιδευτικό προσωπικό σας κοινοποιούμε το νέο πρόγραμμα του Σχολείου το οποίο θα ισχύσει από τις 8 Νοεμβρίου 2021.
Έχει ανέβει το συνολικό ωρολόγιο πρόγραμμα και ξεχωριστά ανά τμήμα:

ΤΕΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 8-11-2021

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων 2022

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 141496/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων 2022».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

Από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του Τμήματος Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ
ΕΞΕ – 141496 – 2021 – Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων 2022