Πρόσκληση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2022-2023

Αξιότιμε/η κύριε/α,

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο συνημμένο έγγραφο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

15180 Μαρούσι

E-mail: mdimou2@minedu.gov.gr

ΑΠ 125960

Eνημέρωση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών_τριών που εμβολιάζονται

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 124858/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών_τριών που εμβολιάζονται».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

ΕΞΕ – 124858 – 2021 – Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών_τριών που εμβολιάζονται – Έκδοση 1