Ωρολόγιο πρόγραμμα από 4-10-2021

Σας κοινοποιούμε το ωρολόγιο πρόγραμμα. Το Σχολείο από την Τρίτη 5-10-2021 λειτουργεί κανονικά με φυσική παρουσία.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ από 4-10-21