ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΓΕΛ 2021

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι/ες:

Download (PDF, 92KB)

60376_2021 Διαβίβαση προγράμματος Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων και Δελτίου Τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι/ες των συνοδευτικών αρχείων:

Download (PDF, 449KB)

Download (PDF, 133KB)

Download (PDF, 111KB)

Download (PDF, 374KB)

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σ΄ ΑΥΤΑ

Παρκαλούμε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι/ες:

Download (PDF, 82KB)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ 2021-2022

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι/ες να λάβουν γνώση του επισυναπτόμενου εγγράφου:

Download (PDF, 133KB)