ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

 Οι κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές υποβάλλουν στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως την Τετάρτη 12-05-2021

(α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) για τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

(β) Προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα / νοσήματα.

 Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 • Ως άτομα συνοικούντα με τους μαθητές/τριες ορίζονται οι κηδεμόνες και οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού ευθέως ή εκ πλαγίου των μαθητών/τριών και στην περίπτωση που οι μαθητές/τριες είναι ενήλικοι και οι σύζυγοι αυτών.
 • Ως υποκείμενα νοσήματα ατόμων που συγκατοικούν με μαθητή/τρια, τα οποία μπορεί να συνιστούν αιτία για προσεκτική στάθμιση του ενδεχομένου μακρόχρονης αποχής του παιδιού από το σχολείο είναι τα αναφερόμενα στις υπ’ αρ. 37095/1436 (Β’ 4011) και υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 (Β’ 4011) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ιδίως οι κάτωθι περιπτώσεις:

1) άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα,

2) άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα,

3) άτομα με διάγνωση νεοπλασίας ή αιματολογικής κακοήθειας που βρίσκεται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία,

4) άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που απαιτεί χρήση οξυγόνου κατ’ οίκον, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με FEV1 < 30% [FEV1: forced expiratory volume in 1st second], διάμεση πνευμονοπάθεια με δοκιμασία διάχυσης < 40%),

 5) άτομα με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, χρόνια νεφρική νόσος σταδίου)

6) άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια με πυλαία υπέρταση, κίρρωση ήπατος με πυλαία υπέρταση,

 7) άτομα με ανοσοκαταστολή λόγω βαριάς συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας, HIV λοίμωξης με CD4

Download (PDF, 128KB)

Download (PDF, 131KB)

Download (PDF, 135KB)

Eισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σας κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 45829/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Eισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. ».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

Download (PDF, 152KB)

Download (PDF, 114KB)

Download (PDF, 140KB)

 

Διαδραστική Διαδικτυακή Ενημέρωση από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ σε Υποψηφίους Πανελληνίων Εξετάσεων 2021

Σας προωθούμε πρόσκληση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την εκδήλωση  συμβουλευτικής ενημέρωσης που θα διοργανώσει την Πέμπτη 22/4 και Παρασκευή 23/4 και η οποία θα αφορά:

(10 Υποτροφίες στο Τμήμα ΔΕΤ)

 • Ανάπτυξη εφαρμοσμένου εκπαιδευτικού θέματος

Δίνονται διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών_τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό_ά υποκείμενο_α νοσήματα

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 43805/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Δίνονται διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών_τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό_ά υποκείμενο_α νοσήματα».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

Download (PDF, 136KB)

Download (PDF, 1.11MB)

Οδηγός Επιτυχίας για τις Πανελλαδικές

Σας κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 43034/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Οδηγός Επιτυχίας για τις Πανελλαδικές».

Download (PDF, 2.09MB)


Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διαδικτυακές Εσπερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου– Απρίλιος 2021

ΚΕΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  Ηράκλειο  13 Απριλίου 2021

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διαδικτυακές Εσπερίδες  Επαγγελματικού    Προσανατολισμού του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου– Απρίλιος 2021 »

                                      Για   γονείς ΓΕΛ –ΕΠΑΛ

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Σας γνωρίζουμε-υπενθυμίζουμε ότι το Τμήμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου παρέχει υπηρεσίες σε μαθήτριες και μαθητές, καθώς και στους γονείς τους, διευκολύνοντας τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές.

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, σας ενημερώσουμε για  την πραγματοποίηση  Διαδικτυακών Εσπερίδων Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Τετάρτη 14/4/2021: «Πανελλήνιες 2021» – Εσπερίδα για γονείς Γ ΄ΕΠΑΛ ώρα 18.00-20.00 μ.μ.

Παρασκευή 16/4/2021:  – Εσπερίδα για την  Α΄ και Β΄ ΓΕ.Λ. – ώρα 18.00-20.00 μμ

«Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  . Ρωτώ & μαθαίνω για τις Πανελλήνιες 2021»

Τετάρτη 14/5/2021: «Διαδρομές μετά το Γυμνάσιο» – Εσπερίδα για γονείς . ώρα 18.00-20.00 μ.μ.

Τις διαδικτυακές Εσπερίδες μπορούν να παρακολουθήσουν γονείς , μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων και όλων των τύπων Λυκείου και της Γ΄Τάξης των Γυμνασίων.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής Εφαρμογής webex

https://minedu-secondary.webex.com/meet/marilouz

Με εκτίμηση

Οι  υπεύθυνοι  Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΚΕΣΥ Ηρακλείου

Θεόδωρος Αντωνίου

Ζαφειρούλα Λεμονή

Κατερίνα Σπυριδάκη

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

Παρακαλούμε να λάβετε γνώση των 2 εγγράφων:

Download (PDF, 458KB)

Download (PDF, 951KB)

Ενημέρωση για το άνοιγμα του σχολείου μας τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες,

 Το Σχολείο μας τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 επανέρχεται στην δια ζώσης λειτουργία. Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο Σχολείο τηρώντας τα γνωστά μέτρα προστασίας (Μάσκες, αποστάσεις κλπ.).

 Ώρα έναρξης σχολικού ωραρίου 08.15 π.μ.

Οι μαθητές/ τριες φέρουν μαζί τους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και επιδεικνύουν στην είσοδο του Σχολείου έντυπη τη ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΑ/δήλωση αρνητικού τεστ. (Οδηγίες για τη διενέργεια του self-testing και την έκδοση της κάρτας θα βρείτε παρακάτω).

 • Οι μαθητές/ τριες της Γ΄ Λυκείου εισέρχονται από την είσοδο της οδού Σκεπετζή.
 • Οι μαθητές της Α΄και Β΄Λυκείου από την είσοδο του πάρκου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Χωρίς τη Σχολική κάρτα δεν εισέρχεται κανένας μαθητής στο Σχολείο.

 Θα παρακαλούσαμε θερμά τη Δευτέρα το πρωί να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με την αμήχανη κατάσταση να μην επιτρέψουμε την είσοδο των παιδιών σας στο Σχολείο ή να δεχόμαστε τηλεφωνήματα γονέων/ κηδεμόνων που θα ζητούν να επιτραπεί η είσοδος των παιδιών τους άνευ κάρτας !

Επίσης, θα σας παρακαλούσαμε ως τρόπο επικοινωνίας με την Γραμματεία του Σχολείου να επιλέγετε το email, λόγω τηλεργασίας της Γραμματέως.

 Τα βήματα για το self-testing και την έκδοση κάρτας είναι τα εξής:

Γονείς/ κηδεμόνες, μαθητές παραλαμβάνουν από το φαρμακείο δωρεάν το self-test χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους.

 1. Οι μαθητές/τριες κάνουν το self-test στο σπίτι τους την προηγούμενη μέρα. Στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr, υπάρχει video που υποδεικνύει τον τρόπο χρήσης του τεστ. Άρα το πρώτο τεστ θα πρέπει να γίνεται την Κυριακή και το δεύτερο την Τετάρτη.
 2. Γονείς ή ενήλικοι μαθητές δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr, στην οποία εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.
 3. Αν το self-test είναι αρνητικό :
 4. Εκδίδουν-Εκτυπώνουν τη Σχολική κάρτα μέσω της ίδιας πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr .

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι γονείς ή οι ενήλικοι μαθητές θα μπορούν να γράφουν μια χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.

 1. Την κάρτα αυτή οι μαθητές την φέρουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαζί τους κάθε μέρα και την επιδεικνύουν στην είσοδο του Σχολείου στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.

Τι γίνεται αν το self-test είναι θετικό;

Ακολουθείτε τις οδηγίες που θα βρείτε στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr.

Download (PDF, 151KB)

Πρόγραμμα του 10ου Μαθητικου Φεστιβαλ Ψηφιακης Δημιουργιας

Σας κοινοποιούμε το Πρόγραμμα του 10ου Μαθητικου Φεστιβαλ Ψηφιακης Δημιουργιας (κόμβος συμμετοχής Ηρακλείου-Λασιθίου-Ρεθύμνου)
 
Παρατίθενται στο πρόγραμμα:
 1. οι σύνδεσμοι για όλες τις ανοικτές εκδηλώσεις χωρίς διαδικασια εγγραφής
 2. οι Προσκλήσεις για εγγραφή σε κάθε εργαστήριο ή παρουσίαση μέσω συνδέσμων στους τίτλους των εργαστηρίων/παρουσιάσεων

 

Οδηγίες προς τους Πολίτες για το self-test για COVID-19

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για το self-test για COVID-19 από τον ακόλουθο δεσμό:

https://self-testing.gov.gr/