Υποβολη Μηχανογραφικου

Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα δημιουργίας κωδικών και υποβολής Μηχανογραφικού. Μέχρι τώρα στο σχολείο μας έχουμε τα εξής στατιστικά στοιχεία: