ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΔ

Aπό την Παρασκευή 7-7-2023 μέχρι και την Δευτέρα 17-7-2023 και ώρα 24:00, όλοι/ες  οι υποψήφιοι / ες   υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://michanografiko.it.minedu.gov.gr, επιλέγοντας «ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (Μ.Δ.) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»,  χρησιμοποιώντας τον 8ψήφιο κωδικού υποψηφίου και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password).  Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση  όσοι υποψήφιοι δικαιούνται και επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν
και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για τα δημόσια ΙΕΚ.

Δείτε τη συνημμένη εγκύκλιο

Εγκύκλιος ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΔ ΚΑΙ ΠΜΔ-