Υποβολή Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2022 – Εγκύκλιος

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η εγκύκλιος υποβολής του Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2022.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η προθεσμία υποβολής ορίζεται από την Τρίτη 17 Μαΐου μέχρι και την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022.

Πατήστε στο αρχείο που ακολουθεί για να δείτε την εγκύκλιο με όλες τις λεπτομέρειες:
Ω5ΣΙ46ΜΤΛΗ-5ΑΗ