Υποψηφίοι Χωρίς Κωδικό Ασφαλείας

Σας ενημερώνουμε ότι οι κάτωθι 23 υποψήφιοι/ες δεν έχουν ακόμη προσέλθει στο 5ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου προκειμένου να δημιουργήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας ο οποίος είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο: