Υποψηφιοι χωρις κωδικο ασφαλειας

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν ακόμη 21 υποψήφιοι/ες οι οποίοι δεν έχουν προσέλθει στο Σχολείο προκειμένου να παραλάβουν τον απαραίτητο κωδικό ασφαλείας για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους!