Υποχρέωση ενημέρωσης του Σχολείου από τους γονείς/κηδεμόνες σε περίπτωση εμφάνισης συμπωμάτων COVID-19

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της κάτωθι παραγράφου:

Εάν ένας μαθητής εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη COVID-19, εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.

covid_19_sxoleia_12092021