ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ λήγει σήμερα,  Δευτέρα 20-7-2020 στις 24:00μ.μ..

12 μαθητές/τριες δεν έχουν υποβάλει μηχανογραφικό και 4 μαθητές/τριες δεν το έχουν ακόμη οριστικοποιήσει!

Download (DOCX, 16KB)