Υλοποίηση προγράμματος eTwinning

Το 5ο ΓΕΛ Ηρακλείου υλοποιεί eTwinning πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2017-2018 με το Λύκειο Hélène Boucher  της Γαλλίας με τίτλο «Online School Magazine».

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Δασκαλάκη Κατερίνα και Amandine Kollmeier