Υ.ΠΑΙ.Θ.: Ερωτήσεις-απαντήσεις για τη λειτουργία Σχολικών Μονάδων

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας το επισυναπτόμενο έγγεραφο σχετικά με τις ενέργειες σε περίπτωση θετικού κρούσματος COVIS-19 και την αντίστοιχη δικαιολόγηση απουσιών:
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ