Αρχείο ετικέτας Βουδαπέστη

Κατακύρωση εκδρομής 2016 στο Ρέθυμνο

Αξιολόγηση προσφορών για τη μετακίνηση με λεωφορείο στο Ρέθυμνο την 1η Απριλίου 2016, στο πλαίσιο του προγράμματος του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο) «Φοιτητής για μια ημέρα».
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της τις δύο (2) συνολικά προσφορές που κατατέθηκαν – μετά από πρόσκληση που έκανε ο Διευθυντής του Σχολείου και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο – από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία C.TR.S. και Karma Travel κατέληξε ομόφωνα στην επιλογή της προσφοράς του Τουριστικού Γραφείου C.TR.S., επειδή πληροί τις προϋποθέσεις με βάση την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και είναι η οικονομικότερη.

Κατακύρωση εκδρομής 2016 στο Εδιμβούργο Σκωτίας

Αξιολόγηση προσφορών για 5-ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εδιμβούργο Σκωτίας, τον Απρίλιο 2016, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος «Η ελληνική παραδοσιακή μουσική και ο χορός ως μέσα διατήρησης της πολιτισμικής μας ταυτότητας, για Έλληνες της ημεδαπής και της διασποράς».
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της, ως προς το πνεύμα του νόμου, τις τρεις (3) συνολικά προσφορές που κατατέθησαν – μετά από πρόσκληση που έκανε ο Διευθυντής του Σχολείου και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο – από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία Landmarks travel, Κολχίδα travel, και Palmos travel κατέληξε ομόφωνα στην επιλογή της προσφοράς του Τουριστικού Γραφείου Landmarks Travel, επειδή είναι η πληρέστερη με βάση την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η οικονομικότερη.

Προσφορές:

  • Landmarks travel
  • Palmos Travel (το cd με την προσφορά του Palmos Travel δεν ήταν (τεχνικά) αναγνώσιμο και επομένως η προσφορά δεν μπορεί να αναρτηθεί)
  • Κολχίδα

Κατακύρωση εκδρομής 2016 στην Βιέννη – Βουδαπέστη

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της, ως προς το πνεύμα του νόμου, τις τέσσερις (4) συνολικά προσφορές που κατατέθησαν – μετά από πρόσκληση που έκανε ο Διευθυντής του Σχολείου και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο – από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία Landmarks travel, Kalamaki travel, Κολχίδα και Vai travel κατέληξε ομόφωνα στην επιλογή της προσφοράς του Τουριστικού Γραφείου Κολχίδα, επειδή είναι η πληρέστερη με βάση την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνδυαστικά η οικονομικότερη.

Προσφορές:

  • Landmarks travel
  • Vai travel
  • Kalamaki Travel (το cd με την προσφορά του Kalamaki Travel ήταν κενό και επομένως η προσφορά δεν μπορεί να αναρτηθεί)
  • Κολχίδα