Tag Archives: Χρήσιμα

Τι ισχύει για μαθητές λυκείων που δεν προσέρχονται στις εξετάσεις

«Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου»

Άρθρο 20 – Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις

1. Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από το Σύλλογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0).

2. «Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου: Μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, με αίτηση του κηδεμόνα ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Λυκείου, εξετάζονται άλλη ημέρα εντός της συγκεκριμένης κάθε φορά εξεταστικής περιόδου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των διδασκόντων.

Η ασθένεια βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων των μαθητών εφόσον είναι ενήλικοι.

Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων των μαθητών εφόσον είναι ενήλικοι.

Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ’ όλο τον Ιούνιο στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου σε όσα μαθήματα δεν εξετάσθηκαν.

«Το παραπάνω σοβαρό πρόβλημα υγείας βεβαιώνεται με δικαιολογητικά ασθενείας από Κρατικό ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα υγειονομικής περίθαλψης.»

Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος μετά την πρώτη εξεταστική περίοδο, καθώς και μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου εφόσον το πρόβλημα διαρκεί. Όσοι από τους παραπάνω μαθητές, εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του 9,5 μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ’ όλο τον Ιούνιο μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα αυτά.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, ή οι κηδεμόνες τους να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ρητά ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου, εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν και σε όλα τα μαθήματα στα οποία συγκέντρωσαν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του 9,5.

Στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται και μαθητές στρατεύσιμοι, «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες», καθώς και οι συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΠΛΕ ΦΑΛΑΙΝΑ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, αλλά και παλαιοτέρα, σχετικά με το διαδικτυακά παιχνίδι; «Μπλε Φάλαινα», και σε εκτέλεση της με αριθμό 3922/17.4.2018 παραγγελίας της κας Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, όπως και της με αριθμό 4495/23.5.2017 προγενέστερης παραγγελίας της, θέλουμε εκ νέου να επιστήσουμε την προσοχή στους ανηλίκους, ιδίως στους εφήβους, σχετικά με την επικινδυνότητα του εν λόγω «παιχνιδιού» και το σοβαρότατο κίνδυνο που διατρέχουν να αυτοτραυματιστούν ή ακόμα και να οδηγηθούν στο θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

Download (PDF, 299KB)

Πτυχές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2018

 1. Ένα πρώτο μεγάλο πρόβλημα που σχετίζεται και με την οικονομική κρίση είναι η σοβαρή μείωση του αριθμού των γεννήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από 106.428 γεννήσεις το 2011, το 2016 είχαμε μια μείωση κατά 12,7% φτάνοντας στις 92.898. O δείκτης γήρανσης του πληθυσμού από 132,9 το 2011 παρουσίασε μια αύξηση 10,4% για να φτάσει το 2016 στο 148,3%. Ο δείκτης γήρανσης είναι η αναλογία γεροντικού πληθυσμού (ηλικίας 65 ετών και άνω) προς τον ηλικιακά νεότερο (0-14 ετών). Είναι  χαρακτηριστικό ότι η υπογεννητικότητα που ακολούθησε μετά το ξέσπασμα της κρίσης και συνεπώς η μείωση του μαθητικού πληθυσμού, είναι ήδη ορατή στην προσχολική εκπαίδευση, περνά σταδιακά και στην πρωτοβάθμια και μέσα στα δύο επόμενα χρόνια θα έρθει και στη Δευτεροβάθμια! Το σχολικό έτος 2010/11 οι εγγεγραμμένοι μαθητές στα Γυμνάσια ήταν 332.005 και στα Λύκεια 247.209. Το έτος 2017 ο αντίστοιχος αριθμός για τα Γυμνάσια ήταν 310.734 (μείωση 6,51%) και για τα Λύκεια 221.356 (μείωση 10,45%).
 2. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών της Δευτεροβάθμιας είναι 623.265 επί συνόλου 1.365.116 σε όλη την εκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2008 είχαμε 691.760 μαθητές. Συνεπώς υπάρχει μια συνολική μείωση του αριθμού των μαθητών κατά 68.495 ήτοι ποσοστό μείωσης  κατά 9,90%! Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αποχώρηση οικονομικών μεταναστών αλλά και ελλήνων με τις οικογένειές τους από τη χώρα, την υπογεννητικότητα αλλά και στη μη συνέχιση της φοίτησης των μαθητών στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ μετά το Γυμνάσιο.
 3. Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση στην Ελλάδα (2017), εντός των επόμενων 10 ετών ο αριθμός των παιδιών ηλικίας 5 ετών (ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης) αναμένεται να μειωθεί κατά 27%! Κατά την ίδια περίοδο το ποσοστό των μαθητών ηλικίας 7-14 ετών θα μειωθεί κατά ποσοστό άνω του 17%! Στην ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών και σε ορίζοντα 20 ετών προβλέπεται μια μείωση κατά 23% σε σύγκριση με το 2017.
 4. Το σχολικό έτος 2008/9 είχαμε συνολικά 185.917 εκπαιδευτικούς  και το 2017 έχουμε 142.088 Έχουμε συνεπώς μια συνολική μείωση των εκπαιδευτικών από το 2008 κατά 43.829 που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης 23,6%!
 5. Ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια το 2017 ήταν  66.283. Το σχολικό έτος 2008-2009 είχαμε συνολικά 103.247 εκπαιδευτικούς στη Δευτεροβάθμια. Έχουμε συνεπώς μια μείωση των εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια  από το 2008 έως το 2017  κατά 36.964  που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης 35,80%!
 6. Το 50% των Εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας κατανέμεται μεταξύ 3 βασικών ειδικοτήτων: 16.979 Φιλόλογοι (25,6% των υπηρετούντων), 7.437 Μαθηματικοί (11,2% των υπηρετούντων , 8.295 Καθηγητές Φυσικών Επιστημών (12,5% των υπηρετούντων).
 7. Οι σχολικές μονάδες με βάση τα στοιχεία του myschool το 2014 ήταν συνολικά  3455 με 1877 Γυμνάσια (198 εκ των οποίων με Λυκειακές Τάξεις), 1060 ΓΕΛ, 508 μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 10 εκκλησιαστικά σχολεία. Το 2017 ο συνολικός αριθμός των σχολικών μονάδων σε όλη την εκπαίδευση είναι 13.071 με 1.365.116 μαθητές και 142.088 εκπαιδευτικούς. Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι σχολικές μονάδες ανέρχονται σε 3463 με 623.265 μαθητές και 66.283 εκπαιδευτικούς. Από αυτές 1793 είναι Γυμνάσια με 310.734 μαθητές και 32.807 εκπαιδευτικούς, 1066 ΓΕΛ με 221.356 μαθητές και 20.253 εκπαιδευτικούς, 516 ΕΠΑΛ/ΕΚ με 87.998 μαθητές και 11.361 εκπαιδευτικούς, 88 ΕΕΕΚ με 3.177 μαθητές και 1805 εκπαιδευτικούς και 10 σχολεία εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με 730 μαθητές και 165 εκπαιδευτικούς.
 8. Η κατανομή των σχολικών μονάδων σε όλη την επικράτεια είναι η ακόλουθη:

 

ΠΔΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ %  ΣΧΟΛΕ % ΕΚΠ.
ΑΝ. ΜΑΚ.ΘΡΑΚ 192 35442 3652 5,54 5,50
ΑΤΤΙΚΗΣ 897 199907 19541 25,90 29,48
ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ 108 11913 1618 3,11 2,44
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔ. 264 40512 4561 7,62 6,88
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 125 18500 2168 3,60 3,27
ΗΠΕΙΡΟΥ 149 18165 2393 4,30 3,61
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 243 42606 5110 7,01 7,70
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ. 90 13285 1580 2,60 2,38
ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔ. 566 112423 11736 16,34 17,70
ΚΡΗΤΗ 221 44147 4485 6,38 6,76
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙ. 149 21843 2463 4,30 3,71
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ. 220 32176 3409 6,35 5,14
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛ. 224 30240 3284 6,46 4,95
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ 5 1376 118 0,14 0,17
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ 10 730 165 0,28 0,24
ΣΥΝΟΛΑ 3463 623265 66283    
 • Το 6% των σχολείων είναι δυσπρόσιτα εκ των οποίων το 55% βρίσκεται στα νησιά. Η νησιωτικότητα και η γεωμορφολογία της χώρας επηρεάζει σημαντικά τη γεωγραφική διασπορά των σχολικών μονάδων και την ευκολία πρόσβασης σε αυτές. Χαρακτηριστικά το Νότιο Αιγαίο έχει 50 δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες, το Βόρειο Αιγαίο 24 και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 23 Το 6% των σχολείων της Β/θμιας βρίσκεται σε Δήμους με πληθυσμό λιγότερο από 3000 κατοίκους ενώ το 39% βρίσκεται σε Δήμους με πληθυσμό μέχρι 10000 κατοίκους. Στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης εργάζονται 3652 εκπαιδευτικοί, στην Αττική 19541 εκπαιδευτικοί (29,5% των υπηρετούντων), στο Βόρειο Αιγαίο 1618, στη Δυτική Ελλάδα 4561 (6,9% των υπηρετούντων), στη Δυτική Μακεδονία 2168, στην Ήπειρο 2393, στη Θεσσαλία 5110 (7,7% των υπηρετούντων), στα Ιόνια Νησιά 1580, στην Κεντρική Μακεδονία 11736 (17,7% των υπηρετούντων), στην Κρήτη 4485(6,8% των υπηρετούντων), στο Νότιο Αιγαίο 2463, στην Πελοπόννησο 3409 και τέλος στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 3284 εκπαιδευτικοί. 
 • Η περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το 31,6% του σχολικού πληθυσμού των γυμνασίων και το 35,% των Λυκείων της χώρας και το 26,1% των ΕΠΑΛ.

Πηγή: Νεκτάριος Κορδής

Πώς γίνεται στη λοταρία του Υπουργείου Οικονομικών για τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών να υπάρχουν τυχεροί που κέρδισαν περισσότερες από μια φορές.

Image may contain: text

Αδιόρθωτοι συνομωσιολόγοι απορούν πώς γίνεται στη λοταρία του Υπουργείου Οικονομικών για τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών να υπάρχουν τυχεροί που κέρδισαν περισσότερες από μια φορές. Συγκεκριμένα, 29 πολίτες κέρδισαν σε δύο διαφορετικές κληρώσεις. Το επιχείρημά των συνομωσιολόγων είναι ότι με 6 εκ. φορολογούμενους που μπήκαν στην κλήρωση και 11 χιλιάδες μόνο τυχερούς είναι εξαιρετικά απίθανο κάποιος να κερδίσει πάνω από μια φορά. Σίγουρα κάποιο λάκκο έχει η φάβα, υποστηρίζουν.

Και όμως, τα μαθηματικά μας λένε ότι το ακριβώς αντίθετο ισχύει. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα υπάρχουν τυχεροί που θα κερδίσουν πάνω από μια φορά! Την πιθανότητα να έχουμε δυο φορές τον ίδιο τυχερό ανάμεσα σε n τυχερούς που θα επιλεγούν από d λαχνούς μας τη δίνει ο μαθηματικός τύπος που βλέπετε στην εικόνα. Αν υπολογίσετε το αποτέλεσμα για 6.002.474 λαχνούς και 11.000 τυχερούς θα δείτε ότι η πιθανότητα αυτή είναι 0.999958, δηλαδή σχεδόν 1 (σίγουρο).

Το περίεργο για τη διαίσθησή μας αυτό φαινόμενο είναι γενίκευση αυτού που λένε οι μαθηματικοί «παράδοξο των γενεθλίων». Σύμφωνα με αυτό, σε μία ομάδα 23 ατόμων υπάρχει 50% πιθανότητα δυο να έχουν την ίδια μέρα γενέθλια, ξεπερνά το 90% στα 41 άτομα και γίνεται 99% για 57 άτομα. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί συμβαίνει αυτό, αν αναλογιστείτε ότι η πιθανότητα είναι 100% στα 366 άτομα, επειδή αυτά πιθανότατα καλύπτουν όλες τις ημερομηνίες του χρόνου.

Την ιστορία αυτής της ανακάλυψης, τον μαθηματικό τύπο και άλλες πληροφορίες θα τα βρείτε στους παρακάτω δεσμούς:https://en.wikipedia.org/wiki/Birthday_problem και https://el.wikipedia.org/…/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%C…

Πηγή: Διομήδης Σπινέλλης

 

Το υποκατάστατο του smartphone που καταπολεμά την επικίνδυνη εξάρτηση

Πριν μερικές ημέρες γράφαμε για το ζήτημα του εθισμού στη χρήση του κινητού και φυσικά θα συνεχίσουμε να επανερχόμαστε καθώς γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρο και φλέγον. 

Πρόσφατα μάλιστα ανακοινώθηκαν τα ευρήματα μιας επιστημονικής μελέτης για τις επιπτώσεις της εξάρτησης στο ανθρώπινο σώμα. Η έρευνα που παρουσιάστηκε σε συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Ακτινολογίας καταγράφει σοβαρά προβλήματα ακόμη και στον εγκέφαλο των χρηστών.

Ειδικότερα, σε έφηβους χρήστες που είχαν ήδη διαγνωστεί με συμπτώματα εξάρτησης στο smartphone, καταγράφηκε αισθητή ανισορροπία στη χημική σύσταση των εγκεφάλων τους σε σύγκριση με μη εθισμένους συνομηλίκους τους. Η έρευνα έγινε με τη βοήθεια της φασματοσκοπίας μαγνητικού συντονισμού (MRS) προκειμένου να προσδιοριστούν τα επίπεδα GABA και Glx (νευροδιαβιβαστές στον εγκέφαλο που αναστέλλουν ή επιβραδύνουν τα εγκεφαλικά σήματα, ενώ συνδέονται και με το παθολογικό άγχος).

Τα αποτελέσματα της MRS αποκάλυψαν ότι οι εθισμένοι χρήστες εμφάνιζαν σημαντικά αυξημένη αναλογία GABA προς Glx, σε σύγκριση με τους υγιείς που συμμετείχαν στην έρευνα. Ο επικεφαλής της μελέτης καθηγητής Hyung Suk Seo πάντως, θεωρεί ότι η «ζημιά» είναι αναστρέψιμη εφόσον ο χρήστης ξεπεράσει την εξάρτηση και ακολουθήσει συστηματική ψυχοθεραπεία. Αναλυτικά εδώ

Προφανώς, αντίστοιχους προβληματισμούς δεν έχει μόνο η επιστημονική κοινότητα αλλά και αρκετοί εμπλεκόμενοι στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας. Δεν περιμένουμε βέβαια από τους κατασκευαστές να στραφούν κατά των ίδιων των προϊόντων τους, εκτός αν δουν το θέμα από εντελώς διαφορετική οπτική.

Όπως το είδε για παράδειγμα ένας Αυστριακός σχεδιαστής που αποφάσισε να καταπολεμήσει την εξάρτηση εκατομμυρίων χρηστών από τη συσκευή τους με μια πολύ απλοϊκή μεν. άκρως ευφυή δε λύση. Ο Klemens Schillinger παρουσίασε μια σειρά πλαστικών αντικειμένων που προσιδιάζουν σε σύγχρονα κινητά και αποκαλούνται «Υποκατάστατα».

Τι κάνουν λοιπόν τα Υποκατάστατα

Η ερώτηση θα έπρεπε να είναι τι δεν κάνουν. Γιατί δεν κάνουν το οτιδήποτε: δεν συνδέονται στο internet, δεν πραγματοποιούν κλήσεις, δεν στέλνουν μηνύματα, ούτε βγάζουν φωτογραφίες.

Θυμίζουν βέβαια εμφανισιακά τα smartphones που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Ο Klemens Schillinger όμως δεν αρκέστηκε στις εξωτερικές τους διαστάσεις. Τα εξόπλισε με μια σειρά στρογγυλών αντικειμένων από μάρμαρο (να τα περιγράψουμε ως βώλους για να μην πούμε χάντρες και παραπέμψουμε σε ιθαγενείς) τα οποία όπως λέει «κάνουν όλη τη δουλειά».

Ο χρήστης μπορεί να αγγίζει τους μαρμάρινους βώλους αποκομίζοντας την αίσθηση του swiping, του tap, του zoom και όλων των άλλων χειρονομιών που συνηθίζουμε στα πραγματικά smartphones. Σύμφωνα με τον γνωστό σχεδιαστή, οι κινήσεις πάνω στο υποκατάστατο του κινητού βοηθούν τους χρήστες να μετριάσουν τα συμπτώματα στέρησης, καθώς θυμίζουν ένα σύντομο μασάζ που εκτός τον να απασχολεί τα δάχτυλα, προκαλεί και ένα συναίσθημα χαλάρωσης. Σταδιακά λοιπόν θεωρεί ότι ο χρήστης θα μπορεί να αποχωρίζεται ευκολότερα το εξαρτησιογόνο smartphone.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα πέντε μοντέλα των Substitute Phones στο επίσημο site του Schillinger.  

Αν και αμφιβάλλουμε ιδιαίτερα για την αποτελεσματικότητά τους (είναι σαν να προσπαθείς να κόψεις το κάπνισμα με σοκολατένια πουράκια), το προτείνουμε σε όσους νιώθουν ότι το έχουν παρακάνει με το smartphone.

Πηγή:  http://www.liberal.gr/arthro/180367/technologia/2017/to-upokatastato-tou-smartphone-pou-katapolema-tin-epikinduni-exartisi-.html

Το σοκαριστικό βίντεο που δείχνει πώς φτιάχνονται τα ζελεδάκια, από δέρμα χοίρων και οστά ζώων

Αίσθηση προκάλεσε το βίντεο που δείχνει βήμα βήμα πώς φτιάχνονται τα ζελεδάκια. Βασικό συστατικό τους είναι η ζελατίνη, μια άγευστη ουσία που παράγεται από το δέρμα ζώων, κατά κύριο λόγο από χοίρους και αγελάδες.

Το βίντεο δείχνει με λεπτομέρειες όλα τα στάδια μέχρι να φτάσει το ζαχαρωτό στο στόμα του καταναλωτή. Εκτός από το δέρμα των ζώων που αφαιρείται και στη συνέχεια βράζεται, χρησιμοποιούνται και οι τένοντες, οι χόνδροι, οι συνδετικοί ιστοί και τα οστά.

Tο 70% της παραγωγής ζελατίνης προέρχεται από το δέρμα χοίρων και βοδινών και το 27% προέρχεται από τα οστά των ζώων.
Στη συνέχεια καλύπτονται με χρωστικές ουσίες, ζάχαρη και άλλα γλυκαντικά για να αποκτήσουν τη γλυκιά γεύση που χρειάζεται.
Τα δέρματα και τα οστά των ζώων είναι πλούσια σε κολλαγόνο, μια ομάδα ινωδών πρωτεϊνών που βοηθάει στη σταθεροποίηση και την πυκνότητα των συστατικών.

Δείτε το βίντεο:

Έτσι, η ζελατίνη χρησιμοποιείται ως πηκτικό μέσο σε μια σειρά από προϊόντα, όπως στα γλυκά, σε κάποια συμπληρώματα βιταμινών, σε τυριά, γιαούρτια, σούπες, ζελέ και σαλάτες.
Πολλοί διατροφολόγοι υποστηρίζουν ότι η πρωτεΐνη που περιέχει είναι χαμηλής βιολογικής αξίας, καθώς έχει ελάχιστα από τα απαραίτητα αμινοξέα.
Παρ’ όλα αυτά ορισμένοι διατροφολόγοι, αναγνωρίζουν τη διατροφική αξία της ζελατίνης. Όπως έχουν αναφέρει, βελτιώνει την πέψη και την υγεία των οστών και των αρθρώσεων, καθώς είναι πλούσια σε αμινοξέα τα οποία είναι απαραίτητα για την ενίσχυση του χόνδρου στις αρθρώσεις.
Επίσης, το υψηλό ποσοστό γλυκίνης που περιέχει η ζελατίνη έχει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις και επουλωτικές ιδιότητες και έτσι βοηθά στην γρήγορη επούλωση των πληγών.
Πολλοί έχουν υποστηρίξει επίσης, ότι βελτιώνει την ποιότητα των μαλλιών, των νυχιών και των δοντιών, γιατί περιέχει κερατίνη. Το κολλαγόνο ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος.
Το βίντεο της δημοσιογράφου Alina Kneepkens από Βέλγιο έγινε viral και δίχασε το κοινό. Πολλοί αποφάσισαν να σταματήσουν να καταναλώνουν ζαχαρωτά και προϊόντα από ζελατίνη, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι από τη στιγμή που καταναλώνουν κρέας, δεν υπάρχει λόγος να σοκάρονται.
Υπάρχουν όμως, τρόφιμα και γλυκίσματα με ζελατίνη φυτικής προέλευσης.
«Για την παραγωγή των ζελινιών φρούτων η HARIBO χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη από τη δεκαετία του ’80, αντί του για το σύνηθες αραβικό κόμμι, φυσική ζελατίνη. Η ζελατίνη δεν περιέχει ούτε λιπαρά ούτε υδατάνθρακες.
Οι βασικές πρώτες ύλες είναι οι εξής: Χυμός φρούτων, φυτικά συμπυκνώματα, σιρόπι γλυκόζης, ζάχαρη, φυσική ζελατίνη, δεξτρόζη, άμυλο και κιτρικό οξύ «, αναφέρεται στο επίσημο site της εταιρίας Haribo που κατασκευάζει ζαχαρωτά και καραμέλες.

Πηγή: http://www.valueforlife.gr/diatrofi/to-sokaristiko-vinteo-pou-deixnei-pos-ftiaxnontai-ta-zeledakia-apo-derma-xoiron-kai-osta-zoon/

Πως οι ιστοσελίδες παρακολουθούν κάθε σας κίνηση στο διαδίκτυο

Αν έχετε μια περίεργη αίσθηση ότι κάποιος σας παρακολουθεί στενά στο διαδίκτυο, μην φοβηθείτε, δεν είστε παρανοϊκός. Μια νέα έρευνα, ανακάλυψε ότι εκατοντάδες ιστοσελίδες (microsoft.com, adobe.com και godaddy.com) ενσωματώνουν scripts που καταγράφουν τα keystrokes των επισκεπτών, τις κινήσεις του ποντικιού και το scrolling σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και πριν καταχωρήσετε οριστικά (submit) εσείς τα στοιχεία. Τα αποκαλούμενα session replay scripts παρέχονται από υπηρεσίες analytics τρίτων και έχουν σχεδιαστεί να βοηθήσουν τους διαχειριστές των ιστοσελίδων, να κατανοήσουν καλύτερα πως οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τα χαρακτηριστικά αυτών αλλά και να αναγνωρίσουν συγκεκριμένες ιστοσελίδες που προκαλούν σύγχυση. Το κάθε κλικ, scroll καταγράφεται και αργότερα γίνεται κάτι σαν «play back».

Μια έρευνα η οποία δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ανέφερε ότι 482 ιστοσελίδες που παρουσιάζουν το πιο υψηλό traffic, ενσωματώνουν τέτοιου είδους scripts, συνήθως χωρίς να το αναφέρουν ρητά. Δεν είναι εύκολο να διακρίνεις τέτοιες ιστοσελίδες, ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος. Η συλλογή περιεχομένου των σελίδων από replay scripts τρίτων, μπορεί να παρέχει σε αυτά τα τρίτα μέρη πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών, ιατρικό ιστορικό και άλλα, ανέφερε ο Steven Englehardt, από το Princeton University. Αυτό μπορεί να καταστήσει ευάλωτους τους χρήστες σε κλοπή ταυτότητας, online scams και άλλες μη αποδεκτές συμπεριφορές. Το ίδιο ισχύει και για τη συλλογή των δεδομένων κατά τη διάρκεια του checkout ή της διαδικασίας εγγραφής.

Ο Englehardt εγκατέστησε replay scripts από 6 υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται πιο πολύ και ανακάλυψε ότι αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα σε διαφορετικό βαθμό το καθένα. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας ενός λογαριασμού, τα scripts κατέγραφαν ένα μέρος αυτών που πληκτρολογούνταν σε διάφορα πεδία. Scripts από το FullStory, Hotjar, Yandex και Smartlook ήταν αυτά που κατέγραφαν σχεδόν όλα όσα πληκτρολογούνταν στα πεδία, όπως ονόματα, email διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνων, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης και ημερομηνίες γέννησης.

Ακόμη και όταν υπηρεσίες λάμβαναν μέτρα για να προστατέψουν κάποια δεδομένα, το έκαναν με τέτοιο τρόπο, ώστε πάλι έθεταν σε κίνδυνο σε κάποιο βαθμό την ασφάλεια των χρηστών. Το UserReplay για παράδειγμα, κατέγραφε τα τέσσερα τελευταία ψηφία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη. Ακόμη και ιστοσελίδες που υπόσχονται να μην διαρρέουν ευαίσθητες πληροφορίες και έχουν σχετική νομική διευκρίνηση, αποδεικνύεται ότι το κάνουν. Για παράδειγμα, ένα κατάστημα ρούχων, το Bonobos, διέρρεε τα πλήρη στοιχεία των πιστωτικών καρτών στο FullStory.

Δεν είναι ξεκάθαρο, ποια μέσα έχουν οι χρήστες για να εμποδίσουν αυτή τη συμπεριφορά. Οι ερευνητές ανέφεραν, ότι τα ad-blockers μπορούν να φιλτράρουν μερικά αλλά όχι όλα τα scripts. Επίσης η επιλογή do not track δεν βοηθά. Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά; Σημαίνει ότι κάθε keystroke που πληκτρολογείται στο πεδίο, χαρακτήρας με χαρακτήρα καταγράφεται, ακόμη και αν ο επισκέπτης το διαγράψει μετά και δεν πατήσει το submit.

Πηγή: http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t=460443&utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+myphone+%28myphone.gr%29

 

Η ιστορία των προσωπικών υπολογιστών τα τελευταία 40 χρόνια

Η δεκαετία του 90 χαρακτηρίζεται από την τυποποίηση των υπολογιστών, τη νίκη της Microsoft στους προσωπικούς υπολογιστές και τον ερχομό του Ιντερνετ.

H τυποποίηση των υπολογιστών

Λέγοντας τυποποίηση εννοούμε πως η πλειοψηφία των υπολογιστών ακολουθεί πλέον ένα μοντέλο συμβατότητας. Οι σκληροί δίσκοι, οι επεξεργαστές, οι κάρτες γραφικών και οι μητρικές ακολουθούν κοινά πρότυπα. Το κοινό πρότυπο που επικρατεί είναι αυτό των κλώνων του IBM PC που ξεκίνησε την προηγούμενη δεκαετία και έμελε να γίνει η απόλυτη νόρμα. Η τυποποίηση και η συμβατότητα πάνε πακέτο με το κοινό λογισμικό. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε να κάνουμε με καθαρή νίκη της εταιρίας Microsoft. Η εταιρία του Bill Gates κυριαρχεί στον χώρο των υπολογιστών αρχικά με τα Windows 3.1 και τέλος με τα Windows 95 και 98. Δε θα ήταν υπερβολή να πούμε πως όλοι οι υπολογιστές της δεκαετίας “τρέχουν” Windows. Το κοινό λογισμικό και η τυποποίηση έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Οι υπολογιστές πλέον “μιλάνε” μεταξύ τους σε αντίθεση με την προηγούμενη δεκαετία που η ασυμβατότητα ήταν κανόνας και το λογισμικό προσαρμοσμένο στο συγκεκριμένο υπολογιστή.

Στη δεκαετία του 90 όλοι οι υπολογιστές μοιάζουν τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Διαφοροποιούνται στις επιλογές των εξαρτημάτων οι οποίες γίνονται είτε από τις εταιρίες και τα καταστήματα λιανικής πώλησης είτε ακόμα και από τον ίδιο τον χρήστη. Αυτό ακριβώς όμως είναι και το μειονέκτημά τους. Δεν υπάρχει “ψυχή” και “χαρακτήρας” μεταξύ των διάφορων συστημάτων υπολογιστών. Όλοι είναι ίδιοι. Οι λίγες εταιρίες που επέλεξαν να διαφοροποιηθούν φαίνεται να έχουν οικονομικά προβλήματα ενώ αρκετές εταιρίες της προηγούμενης δεκαετίας δηλώνουν πτώχευση. Το νέο πρότυπο θέλει τους υπολογιστές να τα κάνουν όλα. Είναι καλοί κυρίως στις επαγγελματικές εφαρμογές αλλά με την κατάλληλη κάρτα γραφικών μπορούν να αντεπεξέλθουν και στα παιχνίδια.

Τυπικό PC της δεκαετίας του 90

Επιδόσεις

Πολλοί περιορισμοί που ταλαιπωρούσαν τους χρήστες των πρώτων υπολογιστικών συστημάτων φαίνεται να μην υπάρχουν. Επεξεργαστές όπως ο 386 και ο 486 με συχνότητες ως και 66 MHz γίνονται προσιτοί για τους περισσότερους ήδη από την αρχή της δεκαετίας. Οι υπολογιστές λίγο μετά το 90 μπορούν να έχουν πλέον από 2 έως 8 MB μνήμης. Μπορεί η μνήμη να ήταν 1000 φορές μικρότερη σε σύγκριση με τα στάνταρ του 2010 αλλά τότε φάνταζε τεράστια σε σχέση με τα λίγα KB των προηγούμενων ετών. Ο επεξεργαστής που κυριάρχησε λόγω των υψηλών επιδόσεων του ήταν ο Pentium με τα μοντέλα Pentium, Pentium Pro και Penutium II τα οποία εμφανίστηκαν μέσα στη δεκαετία και έδωσαν ώθηση στις δυνατότητες των υπολογιστών. Τα νέα συστήματα έχουν αρκετή ισχύ και μνήμη ώστε να διαχειρίζονται με σχετική άνεση το γραφικό περιβάλλον των παραθυρικών λειτουργικών συστημάτων που κυριαρχούν τελικά μέχρι το τέλος της χιλιετίας.

Ο επεξεργαστής 486 συντρόφευσε πολλά μοντέλα της δεκαετίας του 90

Ο θρυλικός επεξεργαστής Pentium κάνει την εμφάνιση του το 1993 αλλά επικρατεί στα μέσα της δεκαετίας και γίνεται συνώνυμο των υψηλών επιδόσεων

Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας

Μπορεί τη δεκαετία του 80 να είχαμε τους πρώτους προσωπικούς υπολογιστές με γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας, ωστόσο για τις μεγάλες καταναλωτικές μάζες αυτοί οι υπολογιστές ήταν μακρινό όνειρο. Στην εποχή της κυριαρχίας των κλώνων PC στα τέλη της δεκαετίας του 80 οι περισσότεροι υπολογιστές χρησιμοποιούσαν MS-DOS. Ένα λειτουργικό γραμμής εντολής με μόνο μια εφαρμογή να μπορεί να λειτουργεί κάθε φορά.

Τα πράγματα αλλάζουν για την πλειοψηφία των κατόχων υπολογιστών της δεκαετίας του 90 με την έλευση των Windows 3.1 το 1992. Με πρωτόγονο παραθυρικό περιβάλλον για τα σημερινά δεδομένα τα Windows 3.1 φαντάζουν εξωπραγματικά για την εποχή τους. Οι χρήστες που ήταν συνηθισμένοι στο DOS σοκάρονται βλέποντας πως μπορούν να έχουν 2 διαφορετικές εφαρμογές ανοιχτές τη μια δίπλα στην άλλη. Η δυνατότητα δε του να μπορεί κάποιος να κάνει αντιγραφή και επικόλληση σε κείμενο και γραφικά από τη μια εφαρμογή στην άλλη σηματοδοτεί μια νέα εποχή στις δυνατότητες των προσωπικών υπολογιστών.

Windows 3.1 με τον χαρακτηριστικό Program Manager

Το λογισμικό της εποχής

Τη δεκαετία του 90 είχαμε την κυριαρχία του Microsoft Office. To Office με εφαρμογές όπως το Word, το Excel και την Access γίνεται στάνταρ στις εφαρμογές γραφείου. Παλιοί παίκτες όπως το υπολογιστικό φύλλο Lotus 1-2-3 και ο διάσημος επεξεργαστής κειμένου της δεκαετίας του 80 WordPerfect βγαίνουν εκτός ανταγωνισμού. Ο βασικός λόγος του αφανισμού πολλών πακέτων λογισμικού ήταν πως οι εταιρίες που ανταγωνίζονταν με την Microsoft δεν διαμόρφωσαν το λογισμικό τους στις απαιτήσεις του νέου γραφικού και πολυπαραθυρικού περιβάλλοντος των Windows. H Microsoft φτιάχνοντας η ίδια το λειτουργικό σύστημα των υπολογιστών είχε το πλεονέκτημα να προσαρμόζει συνολικά το λογισμικό της με τις ανάγκες του λειτουργικού.

Microsoft Word 97

Η έκδοση Excel για τα Windows 95

Ο ρόλος της Microsoft

Η Microsoft αξίζει σίγουρα μια ξεχωριστή αναφορά στην παρουσίαση της δεκαετίας του 90. Η εταιρία ιδρύθηκε αρκετά χρόνια πριν, το 1975, από τον Μπιλ Γκέιτς και τον Πολ Άλεν στις ΗΠΑ. Αρχικά η Microsoft ήταν μια μικρή εταιρία λογισμικού που προσπαθούσε να επιβιώσει πουλώντας μια έκδοση της γλώσσας προγραμματισμού Basic σε διάφορους κατασκευαστές υπολογιστών. Η εταιρία γνωρίζει σημαντική άνοδο μετά τη συνεργασία της με την IBM το 1981, πουλώντας το λειτουργικό σύστημα DOS στους προσωπικούς υπολογιστές που λανσάρει η μεγάλη εταιρία την ίδια χρονιά. Επίσης την ίδια δεκαετία αναπτύσσει εφαρμογές όπως είναι το Word και το Excel ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και η συνεργασία της με την εταιρία Apple για την ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογιστή Macintosh. Σαφώς επηρεασμένη από το γραφικό περιβάλλον του νέου υπολογιστή της Apple, ο Bill Gates συνειδητοποιεί πως το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας είναι το μέλλον στους προσωπικούς υπολογιστές. Τα Windows 1.0 εμφανίζονται το 1985 με έντονες επιρροές από το λειτουργικό της Apple.

Οι ιδρυτές της εταιρίας Microsoft Mπιλ Γκέιτς Πολ Άλεν

Το γεγονός όμως που καθόρισε την κυριαρχία της Microsoft τη δεκαετία του 90 ήταν η εξάπλωση των κλώνων του IBM PC και η ανάγκη των καταναλωτών για συμβατότητα και κοινό λογισμικό. Έτσι η Microsoft κατάφερε να προσφέρει το βασικό πρόγραμμα χωρίς το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει ο υπολογιστής, που δεν είναι άλλο από το λειτουργικό σύστημα. Το έκανε με συνέπεια, με επιμονή και προσήλωση. Τα Windows 1.0 το 1985 μπορεί να ήταν ένα ελαττωματικό και αδύναμο λειτουργικό σύστημα, οι διάδοχοί του όμως ξεπέρασαν πολλές αδυναμίες του και έμελε να κυριαρχήσουν στην αγορά.

Ο Bill Gates πανευτυχής. Η δεκαετία του ανήκει

Τα windows 3.1 βγαίνουν το 1992 και δείχνουν το μέλλον. Τον Αύγουστο του 1995 η Microsoft παρουσιάζει τα Windows 95 που σημειώνουν τεράστια εμπορική επιτυχία και ήταν το λειτουργικό σύστημα με τις περισσότερες πωλήσεις. Τα Windows 95 μαζί με τα windows 98 που θα βγουν 3 χρόνια αργότερα κυριαρχούν στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών σε ποσοστό πάνω από 90% παγκοσμίως. Η Microsoft ουσιαστικά μονοπωλεί την αγορά με ότι αρνητικό ή θετικό αυτό συνεπάγεται.

Στιγμιότυπο από τα Windows 95

Η γέννηση του Linux

Το 1991 ο φοιτητής Linus Torvald αποφασίζει να φτιάξει το δικό του πυρήνα λειτουργικού συστήματος βασισμένο στο Unix. Η απόφαση του ήταν απόρροια της απογοήτευσής του από την λειτουργία του DOS αλλά και της πολύ υψηλής τιμής άδειας γνωστών λειτουργικών συστημάτων, όπως ήταν το UNIX. Έτσι ξεκινάει ένα πρότζεκτ, χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες, για να φτιάξει έναν πυρήνα λειτουργικού που θα μοιάζει στη λειτουργία του με το γνωστό Unix. Το πρότζεκτ παίρνει την ονομασία Linux από το όνομά του και αποκτάει αναπάντεχη δημοτικότητα βοηθώντας μελλοντικά στην ανάπτυξη ελεύθερων λειτουργικών συστημάτων μέσα στα επόμενα χρόνια. Πάνω από 100 προγραμματιστές εργάστηκαν πάνω στο Linux και το 1994 εμφανίστηκε η πρώτη έκδοση. To Linux συνδυάστηκε με το εγχείρημα για το ελεύθερο λογισμικό GNU που είχε ξεκινήσει την προηγούμενη δεκαετία. Έτσι δημιουργήθηκαν διάφορα λειτουργικά βασισμένα στο Linux όπως το Debian και το Red Hat Linux. Εκδόσεις του Linux άρχισαν να χρησιμοποιούνται σε μεγάλες εφαρμογές όπως σε εξυπηρετητές παγκόσμιου ιστού.

Ο διάσημος πιγκουίνος Tux είναι η μασκότ και το λογότυπο του Linux

Η ανάπτυξη του Linux έφερε στο προσκήνιο το κίνημα για το ελεύθερο λογισμικό. Το κίνημα αυτό δημιουργεί μια αντίρροπη δύναμη στην κυριαρχία των ιδιωτικών λογισμικών κυρίως της Microsoft και βοηθάει μακροπρόθεσμα να αναπτυχθεί ελεύθερο λογισμικό αλλά και ανοιχτού κώδικα. Αξίζει να αναφέρουμε τις τέσσερις βασικές ελευθερίες στις οποίες βασίζεται το εν λόγω κίνημα:

 • Ελευθερία 0: Ελευθερία χρήσης του προγράμματος για οποιονδήποτε σκοπό.
 • Ελευθερία 1: Ελευθερία μελέτης και τροποποίησης του προγράμματος.
 • Ελευθερία 2: Ελευθερία αντιγραφής του προγράμματος.
 • Ελευθερία 3: Ελευθερία βελτίωσης του προγράμματος και επανέκδοσης του, προς το συμφέρον της κοινότητας των χρηστών.

Οι ελευθερίες 1 και 3 προϋποθέτουν την πρόσβαση των χρηστών στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού. Τέλος να σημειωθεί πως το λογισμικό ανοικτού κώδικα δεν είναι ελεύθερο με βάσει τις ελευθερίες που αναπτύχθηκαν παραπάνω αφού επιτρέπει μεν την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα αλλά από εκεί και πέρα τα πνευματικά δικαιώματα μπορεί να ανήκουν αποκλειστικά στον δημιουργό. Το σημαντικό όμως είναι πως με αρχή το Linux άνοιξε μια πόρτα σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο η κοινωνία να στοχαστεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ιδιωτικού και του ελεύθερου λογισμικού και να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις.

Αποθηκευτικός χώρος

Ο αποθηκευτικός χώρος τη προηγούμενη δεκαετία ήταν ελάχιστος. Οι περισσότεροι υπολογιστές αποθήκευαν τα δεδομένα σε δισκέτες με αποτέλεσμα ο χρήστης να έχει στη διάθεση του μερικά MByte για τις εφαρμογές και τα αρχεία του. Το μέγεθος των δισκετών ήταν αρκετό για αποθήκευση κειμένων, και εμπορικών δεδομένων, ωστόσο τη δεκαετία του 90 τα γραφικά στους υπολογιστές και οι δυνατότητες για ψηφιακή αποθήκευση εικόνας, ήχου και βίντεο αναγκάζουν τους κατασκευαστές να βρουν λύσεις πέρα από τις δισκέτες για τις μεγάλες ανάγκες σε αποθηκευτικό χώρο. Το μέλλον ανήκει στους υπολογιστές με σκληρούς δίσκους των οποίων το μέγεθος αυξάνεται γεωμετρικά. Στη δεκαετία του 90 δεν εννοείται υπολογιστής χωρίς σκληρό δίσκο.

Ο σκληρός δίσκος

Το 90 οι σκληροί δίσκοι γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι των υπολογιστών, αυξάνουν τις δυνατότητές τους και βελτιώνουν την εμπειρία χρήσης. Πλέον δε χρειαζόταν οι χρήστες να βάζουν και να βγάζουν δισκέτες προκειμένου να τρέξουν μια εφαρμογή. Όλες οι εφαρμογές βρίσκονταν μέσα στον υπολογιστή και υπάρχει και αρκετός χώρος για τα αρχεία που αποθηκεύει ο χρήστης. Οι δισκέτες χρειάζονται μόνο για την αρχική εγκατάσταση των εφαρμογών και για τη μετακίνηση δεδομένων από υπολογιστή σε υπολογιστή. Οι σκληροί δίσκοι στις αρχές της δεκαετίας έχουν μέγεθος μόνο μερικές δεκάδες MB. Για παράδειγμα το 1994 ένα δημοφιλές μοντέλο υπολογιστή ήταν με επεξεργαστή 486 και σκληρό δίσκο 400 MB. Δηλαδή 1000 φορές μικρότερο από την συνηθισμένη χωρητικότητα που έχουν οι υπολογιστές από το 2010 και μετά. Στο τέλος της δεκαετίας όμως οι σκληροί δίσκοι θα έχουν μέγεθος μερικά GB.

Τυπικός σκληρός δίσκος της δεκαετίας

Η δισκέτα φτάνει στα όρια της

Με το πέρασμα των χρόνων οι εφαρμογές και τα αρχεία μεγαλώνουν σε μέγεθος με αποτέλεσμα η δισκέτα να είναι ένα ανεπαρκές μέσο. Για να γίνει κατανοητό αυτό αξίζει να σημειώσουμε πως τα Windows 95 κυκλοφόρησαν σε έκδοση με 13 δισκέτες ειδικής διαμόρφωσης ενώ υπήρχαν εκδόσεις του Office που έπρεπε να βγάζεις και να βάζεις πάνω από 30 δισκέτες για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση. Τέτοιες καταστάσεις οι χρήστες δεν έζησαν ούτε τη δεκαετία του 80. Ήταν φανερό πως οι δισκέτες δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της εποχής. Ούτε οι εφαρμογές, ούτε τα αρχεία των χρηστών τα οποία πλέον μπορούσαν να είναι φωτογραφίες και βίντεο, δεν μπορούσαν να μεταφερθούν με δισκέτες.

Δισκέτες εγκατάστασης Windows 3.11

To CD

Η είσοδος του CD στους προσωπικούς υπολογιστές άλλαξε τα δεδομένα. Το CD πέρα από τη λειτουργία του σαν μέσο παραγωγής ήχου μπορούσε να φιλοξενήσει 700 Mb ψηφιακών δεδομένων. Το μέγεθος του CD πολλές φορές ξεπερνούσε τη χωρητικότητα των σκληρών δίσκων της εποχής και έλυνε τα χέρια των χρηστών που ήθελαν να μεταφέρουν μεγάλο όγκο δεδομένων. Τέρμα πια η εγκατάσταση προγραμμάτων με την εναλλαγή δισκετών. Οι κατασκευαστές λογισμικού δε χρειάζεται να κάνουν οικονομία στα δεδομένα προκειμένου να χωρέσουν σε δισκέτες. Οι νέες δυνατότητες αποθήκευσης δίνουν πλέον τη δυνατότητα για αποθήκευση νέων τύπου αρχείων εικόνας, βίντεο, ήχου και σύνθετων γραφικών.

Ο ερχομός των πολυμέσων

Είναι η εποχή που δειλά δειλά γίνεται η εισαγωγή των πολυμέσων με τον δημοφιλή για την εποχή όρο “multimedia”. Αρχεία ήχου, εικόνας και βίντεο συνδυάζονται σαν μια ενότητα μαζί με κείμενο για να συμπληρώσουν την εμπειρία του χρήστη που μέχρι τότε περιοριζόταν στην προβολή κειμένου μέσω Pdf με την συνοδεία στην καλύτερη περίπτωση κάποιων γραφικών. Οι κάρτες ήχου της εποχής υποστηρίζουν ψηφιακή εκτέλεση ήχου εφάμιλλη με αυτή των φθηνών στερεοφωνικών συστημάτων, οι κάρτες γραφικών υποστηρίζουν πραγματικό χρώμα, και υπάρχει η δυνατότητα προβολής βίντεο χαμηλής σχετικά ανάλυσης. Όλες αυτές οι δυνατότητες βοηθούν στην εξάπλωση των πολυμεσικών εφαρμογών όπως είναι οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες.

Οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες

Η Encarta αποτελεί μια από τις πρώτες ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες η οποία εκμεταλλευόταν τις νέες δυνατότητες των μηχανημάτων σε απόδοση πολυμέσων και χωρητικότητα. Η λογική του να έχει κάποιος μια εγκυκλοπαίδεια στον υπολογιστή του θα ήταν άπιαστο όνειρο την προηγούμενη δεκαετία. Το 1993 όμως η Microsoft μέσα σε ένα CD μπορεί να χωρέσει πάνω από 25.000 άρθρα και 5.000 εικόνες. Καθόλου άσχημα για μια εποχή που το να βρεις μια φωτογραφία υψηλής ανάλυσης ήταν υπόθεση. Η εγκυκλοπαίδεια πουλιέται στην εξωφρενική τιμή των 400 δολαρίων αρχικά, ενώ τα επόμενα χρόνια η τιμή θα πέσει κάτω από τα 100 δολάρια. Η Encarta αποτελούσε όμως μια φαντασίωση στον χώρο των υπολογιστών που γίνεται πραγματικότητα. Ενώ οι τόμοι με τις εγκυκλοπαίδειες πιάνουν ένα σεβαστό χώρο στη βιβλιοθήκη του σαλονιού μας, σε ψηφιακή μορφή μπορούν να χωρέσουν σε μερικά CD. Δεν είναι όμως μόνο ο μικρότερος χώρος που πιάνει η ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια. Το νέο μέσο πρόσφερε δυνατότητες αδιανόητες για την παραδοσιακή τυπογραφία. Πλέον τα λήμματα της εγκυκλοπαίδειας δεν ήταν σκέτο κείμενο αλλά συνοδεύονται από ήχο και βίντεο. Η Microsoft Encarta ήταν σίγουρα μια ματιά στο μέλλον.

Το εξώφυλλο της εγκυκλοπαίδειας Encarta στην έκδοση του 1996

Στιγμιότυπο από την Microsoft Encarta 99

Cinemania

Αντίστοιχο προϊόν είναι και η Cinemania της ίδιας εταιρίας που κυκλοφορεί το 1992 και αντικείμενο της ήταν ο κινηματογράφος. Μια βάση δεδομένων από χιλιάδες ταινίες με αντίστοιχες κριτικές και πληροφορίες όπως είναι το καστ της παραγωγής, φωτογραφίες, και αντίστοιχες κριτικές. Τα βίντεο ειδικά, ήταν αποκάλυψη για την εποχή. Η ιδέα του να μπορεί κάποιος να παρακολουθεί απόσπασμα από την αγαπημένη του ταινία έστω και σε πολύ μικρή ανάλυση ήταν κάτι ριζοσπαστικό. Φυσικά υπήρχαν και περιορισμοί όπως η χαμηλή ποιότητα στις εικόνες και στα βίντεο αλλά κυρίως η αδυναμία του μέσου να ανανεώνεται σε υλικό κάτι πολύ βασικό στο χώρο του κινηματογράφου που κάθε χρόνο βγαίνουν εκατοντάδες παραγωγές.

Μια βιβλιοθήκη για το Cinema σε ένα CD

Τα παιχνίδια

Οι υπολογιστές της δεκαετίας του 90 δεν είναι προορισμένοι για παιχνίδια. Το ρόλο αυτό θα τον αναλάβουν οι κονσόλες παιχνιδιών που ξεπηδούν την ίδια εποχή όπως είναι το Playstation. Παρά το γεγονός πως οι υπολογιστές είναι αρκετά πιο ισχυροί από την προηγούμενη δεκαετία, δεν υπάρχει η ίδια “κουλτούρα” παιχνιδιών στους κατόχους PC. Λιγότεροι αναλογικά τίτλοι και λιγότερος ενθουσιασμός χαρακτηρίζουν την περίοδο. Ωστόσο είναι η εποχή που κάτι νέο κυριαρχεί στο χώρο και δεν είναι άλλο από τα τρισδιάστατα παιχνίδια τα οποία δημιουργούν νέους ορίζοντες στα video games. Τίτλοι σαν το Doom και το Half Life αφήνουν εποχή και εξάπτουν τη φαντασία των gamer. Αργότερα οι εξελιγμένες κάρτες γραφικών που κυκλοφορούν εκείνη την εποχή δίνουν τη δυνατότητα στους κατόχους PC να τρέξουν πιο σύνθετα παιχνίδια όπως το Quake, το Unreal το Fifa και άλλους τίτλους.

Το παιχνίδι Doom II κυκλοφορεί το 1994

Fifa 98

Το MP3

Το ΜΡ3, είναι ένα δημοφιλές πρότυπο ψηφιακής κωδικοποίησης ήχου, και εφευρέθηκε από μία ομάδα Γερμανών μηχανικών του Ιδρύματος Fraunhofer. Τα αρχεία MP3 έχουν το πλεονέκτημα να είναι πολύ μικρότερα σε μέγεθος από τα αντίστοιχα ψηφιακά αρχεία ήχου των CD χωρίς όμως να υπολείπονται αισθητά σε ποιότητα. Το πρότυπο αυτό αγκαλιάστηκε από τους χρήστες μια που επέτρεπε τη γρήγορη μεταφορά αρχείων μουσικής. Για παράδειγμα ένα CD που χωρούσε μόλις 20 τραγούδια σε μορφή CD υψηλής ποιότητας, στη νέα μορφή MP3 χωράει 200 τραγούδια σε ποιότητα αρκετά κοντά με αυτή που πρόσφερε ο οπτικός δίσκος.

Το MP3 έφερε επανάσταση στην εύκολη μεταφορά αρχείων από υπολογιστή σε υπολογιστή η οποία σε συνδυασμό με την εξάπλωση του ίντερνετ και την αύξηση των ταχυτήτων σύνδεσης προκάλεσε την έκρηξη της ακρόασης ψηφιακής μουσικής στην επόμενη δεκαετία.

Γερμανοί μηχανικοί που εργάζονταν στη συμπίεση ήχου στο ίδρυμα Fraunhofer

Η γέννηση του παγκόσμιου ιστού και η εξάπλωση του ίντερνετ

Το ίντερνετ δεν ξεκίνησε τη δεκαετία του 90. Η ιστορία του έχει τις ρίζες του δεκαετίες πριν. Φοιτητές πανεπιστημίων χρησιμοποιούσαν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ήδη από τη δεκαετία του 80 και την υπηρεσία FTP για να κατεβάζουν αρχεία από Server του Πανεπιστημίου ενώ οι ρίζες του διαδικτύου φτάνουν στη δεκαετία του 60. Αυτό όμως που απογείωσε το ίντερνετ είναι η δημιουργία του παγκόσμιου ιστού. To γνωστό μας WWW είναι επινόηση του Τιμ Μπέρνερς-Λι και παρουσιάστηκε το Νοέμβριο του 1990. Ο Τιμ Μπέρνερς-Λι εργαζόταν ως σύμβουλος μηχανικός προγραμματισμού στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων στο γνωστό μας CERN. Ο ίδιος έφτιαξε μια πλατφόρμα που εκμεταλλευόταν τις τεχνολογίες του διαδικτύου προκειμένου να προβάλλει άρθρα που ενδιέφεραν τον οργανισμό. Ο παγκόσμιος ιστός, που είναι η ελληνική ονομασία του WWW (World Wide Web), εξαπλώθηκε γρήγορα και από εκεί που περιείχε μερικές δεκάδες ιστοσελίδες έφτασε να έχει μερικά εκατομμύρια στο τέλος της δεκαετίας. Από την άλλη οι οργανισμοί τηλεπικοινωνίας σε όλο τον κόσμο άρχισαν να προσφέρουν συνδέσεις για το διαδίκτυο πάνω στις υπάρχουσες τηλεφωνικές γραμμές. Αρχικά η διείσδυση στα νοικοκυριά ήταν μικρή, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Σε όλη την διάρκεια της δεκαετίας, λίγοι είχαν σύνδεση και αυτή είχε περιορισμούς και μικρές ταχύτητες λήψης και αποστολής δεδομένων.

Τα πρώτα χρόνια του παγκόσμιου ιστού

Τα πρώτα χρόνια του παγκόσμιου ιστού ο χρήστης τα βιώνει σαν ντε ζαβού της ανάπτυξης των υπολογιστών της δεκαετίας του 80. Με τον ίδιο τρόπο που υπήρχαν πολλοί περιορισμοί και πειραματισμοί αρχικά στη δεκαετία του 80 στο χώρο των υπολογιστών κάτι αντίστοιχο υπήρχε και στο χώρο του ίντερνετ. Oι συνδέσεις των υπολογιστών είναι πολύ αργές. Τα μόντεμ λειτουργούσαν με ταχύτητες 28.8 Kbps και 56 Kbps. Αυτό σημαίνει πως στην καλύτερη περίπτωση ο χρήστης μπορούσε να κατεβάσει δεδομένα με 7 KB το δευτερόλεπτο. Αν κάνουμε κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς θα δούμε πως για μια εικόνα των 1,4 MB θα χρειαζόταν 200 δευτερόλεπτα για να γίνει η λήψη της. Κάτι περισσότερο δηλαδή από 3 λεπτά χρόνου για να κατέβει μια υψηλής ανάλυσης φωτογραφία που με μια νορμάλ ταχύτητα διαδικτύου του 2015 θα κατέβαινε σε το πολύ σε δύο δευτερόλεπτα. Έτσι δεν ήταν περίεργο ο υπολογιστής να χρειάζεται πάνω από μια ώρα για να κατεβάσει από κάποιον FTP Server μερικές εικόνες. Το αστείο είναι πως τα πρώτα χρόνια οι υπολογιστές ήταν τόσο αργοί στη λήψη αρχείων από το διαδίκτυο που οι χρήστες κατέβαζαν φωτογραφίες με τον ίδιο τρόπο που μια δεκαετία αργότερα θα κατεβάζουν ταινίες σε υψηλή ανάλυση.

Πέρα όμως από τις αργές συνδέσεις το να ανακαλύψει κάποιος τις λίγες ιστοσελίδες που υπήρχαν διαθέσιμες δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα. Έτσι φυσική ανάγκη της εποχής ήταν να δημιουργηθούν κατάλογοι με ιστοσελίδες. Οι κατάλογοι ήταν πολλές φορές έντυποι σαν του χάρτινους τηλεφωνικούς καταλόγους ενώ άλλες φορές ήταν ψηφιακοί. Κάποιες ιστοσελίδες έπαιζαν το ρόλο του καταλόγου όπως για παράδειγμα η γνωστή ακόμα και στην εποχή μας Yahoo. Η Yahoo ξεκίνησε σαν κατάλογος ιστοσελίδων. Η εξέλιξη της ιδέας του καταλόγου οδήγησε στις μηχανές αναζήτησης και το 1998 ξεκινάει τη λειτουργία της η ιστοσελίδα Google προσφέροντας στο κοινό απλή και αποτελεσματική αναζήτηση με βάση τις λέξεις κλειδιά που πληκτρολογούσε ο επισκέπτης. Η αναζήτηση ιστοσελίδων δε χρειαζόταν να γίνει ψάχνοντας ιεραρχικά κάποιον κατάλογο χωρισμένο σε κατηγορίες. Αρκούσαν μερικές λέξεις κλειδιά ή μια περιγραφή και η μηχανή αναζήτησης της Google φρόντιζε να παρουσιάσει τους καλύτερους συνδέσμους που ικανοποιούν τα κριτήρια. Υπήρχαν και άλλες μηχανές αναζήτησης όπως η σελίδα Lycos, η AltaVista και WebCrawler αλλά η Google πολύ σύντομα έγινε ο απόλυτος άρχοντας στις μηχανές αναζήτησης.

Οι άλλοι υπολογιστές

Στο παραπάνω κείμενο εννοήθηκε πως μιλάμε για υπολογιστές συμβατούς με το πρότυπο της IBM όπως είχε οριστεί την προηγούμενη δεκαετία. Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι υπολογιστές ασύμβατοι με το συγκεκριμένο πρότυπο που λειτουργούν με διαφορετικό λειτουργικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι υπολογιστές της Apple οι οποίοι είχαν μικρό μερίδιο αγοράς τη δεκαετία του 90 παρά το γεγονός πως ήταν από τους πρωταγωνιστές της προηγούμενης δεκαετίας.

Η τεχνολογία για φορητούς υπολογιστές βελτιώνεται, ωστόσο βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο φορητός υστερεί αρκετά από τον επιτραπέζιο υπολογιστή. Επιπλέον αρχίζουν να δημιουργούνται νέες κατηγορίες υπολογιστικών μηχανών. Μικρές σε μέγεθος συσκευές, τα λεγόμενα γκάτζετ, που εισάγουν την ιδέα του υπολογιστή τσέπης αν και όχι με μεγάλη επιτυχία. Στη δύση της δεκαετίας είχαμε και την άνθιση των κινητών τηλεφώνων που έμελε να κατακτήσουν την αγορά τα επόμενα χρόνια και μελλοντικά να επαναφέρουν με επιτυχία την ιδέα του υπολογιστή τσέπης.

Ο Palm Pilot κυκλοφόρησε το 1997 και αυτοχαρακτηριζόταν σαν ψηφιακός βοηθός

Οι εκτυπωτές της δεκαετίας

Την περίοδο αυτή ο χρήστης σιγά σιγά απομακρύνεται από τους κρουστικούς εκτυπωτές και τη θέση τους παίρνουν οι εκτυπωτές Inkjet που γίνονται πολύ δημοφιλείς μέσα στην δεκαετία. Οι συγκεκριμένοι εκτυπωτές συνδυάζουν αρκετά πλεονεκτήματα, με το κυριότερο την έγχρωμη και αθόρυβη εκτύπωση. Τέρμα πια ο αποκρουστικός θόρυβος των κρουστικών εκτυπωτών και οι πρόχειρες ασπρόμαυρες εκτυπώσεις. Ο μέσος κάτοχος υπολογιστή ακόμα και με λίγα σχετικά χρήματα έχει στη διάθεση του ένα αξιοπρεπές μηχάνημα για να καλύπτει τις ανάγκες γραφείου. Στα τέλη της δεκαετίας γίνονται σχετικά προσιτοί και οι Laser εκτυπωτές με την υψηλή ανάλυση τους. Φυσικά κάποιος για να αποκτήσει ένα τέτοιο μοντέλο πρέπει να πληρώσει αρκετά χρήματα. Για παράδειγμα ο HP LaserJet 4000 στα τέλη του 90 κοστίζει περίπου 1000 δολάρια.

Επιγραμματικά

Ο κάτοχος υπολογιστών μεταξύ 1990 και 2000 μπορούσε να έχει σε προσιτή τιμή έναν υπολογιστή αρκετά πιο ισχυρό από τους υπολογιστές της προηγούμενης δεκαετίας. Η έγχρωμη οθόνη με ανάλυση πάνω από 1000 pixel και το παραθυρικό περιβάλλον αποτελούν στάνταρ. Εφαρμογές όπως οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες και τα τρισδιάστατα παιχνίδια γίνονται πραγματικότητα. Το λογισμικό προσαρμόζεται στο νέο γραφικό περιβάλλον ενώ το ξεκίνημα του παγκόσμιου ιστού δείχνει πως μια νέα εποχή ανατέλλει στο χώρο των υπολογιστών.

Νεοελληνική γραμματική Τριανταφυλλίδη

Ψηφιακή έκδοση της μικρής νεοελληνικής γραμματικής του Τριανταφυλλίδη.

Ένα χρήσιμο βοήθημα για τους μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου – Λυκείου και Δημοτικού.

Για να την κατεβάσετε, πατήστε εδώ:

Download (PDF, 6.01MB)

 

Η δυσκολία στην αποστήθιση, είναι ένδειξη μαθησιακής δυσκολίας;

Η δυσκολία στην αποστήθιση, είναι ένδειξη μαθησιακής δυσκολίας;

Η αποστήθιση είναι όταν κάποιος βάζει κάτι μέσα στο μυαλό του και το διατηρεί σε τέτοιον βαθμό, ώστε όταν του ζητηθεί να το πει, να έχει τη δυνατότητα να το ανακαλέσει, δηλαδή να το πει από μνήμης.

Όταν για παράδειγμα, ζητηθεί από ένα παιδί να πει την προπαίδεια του «3» ή να πει μια παράγραφο από ένα κεφάλαιο της Ιστορίας, από μνήμης (δηλαδή απ’ έξω) και δυσκολεύεται, τότε σημαίνει πως έχει αδύναμη εργασιακή μνήμη (working memory).

Τί είναι οι εργασιακή μνήμη και ποιες οι κατηγορίες της;

Η εργασιακή μνήμη αποτελεί ένα σύνολο των ικανοτήτων, το οποίο βοηθά τους ανθρώπους να διατηρούν τις πληροφορίες στη μνήμη τους (στη βραχυπρόθεσμη μνήμη) και όταν έρθει η στιγμή να χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες (έχουν μεταφερθεί στη μακροπρόθεσμη μνήμη), οι οποίες είναι οργανωμένες,  ώστε να ολοκληρωθεί μια εργασία, να λυθεί μια άσκηση, να πει ένα μάθημα της Ιστορίας ή τον πολλαπλασιασμό.

Υπάρχουν δύο τύποι της εργασιακής μνήμης, οι οποίοι αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας.

Αυτοί οι τύποι είναι οι εξής:

1) Η ακουστική εργαζόμενη μνήμη (auditory memoryείναι ο πρώτος τύπος της εργασιακής μνήμης. Αν ένα παιδί παρουσιάζει αδυναμία σε αυτό το σύστημα, τότε όποια πληροφορία και να του δοθεί προφορικώς ή μια σειρά οδηγιών για να κάνει μια δουλειά, δε θα μπορεί να αντεπεξέλθει. Αυτό γιατί, δε θα έχει προλάβει να συγκρατήσει στη μνήμη του τον όγκο των  πληροφοριών και παράλληλα να τις επεξεργαστεί, μέσω της ακουστικής διόδου. Το παιδί που έχει αυτόν τον τύπο εργασιακής μνήμης, συνήθως δυσκολεύεται να μάθει μια ξένη γλώσσα, να αποστηθίσει και να κατανοήσει ένα κείμενο, να καταγράψει τις λέξεις κλειδιά , να κατανοήσει μαθηματικά προβλήματα και να κάνει σύνθετους πολλαπλασιασμούς και σύνθετες διαιρέσεις, καθώς είναι πολλά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για να φτάσει στο αποτέλεσμα. Μπορεί, όμως, να κάνει διαφόρων τύπων μαθηματικών υπολογισμών.

2) Η οπτικο – χωρική εργαζόμενη μνήμη (visua– – spatial memoryείναι ο δεύτερος τύπος της εργασιακής μνήμης. Το παιδί έχει την ικανότητα να θυμάται εικόνες, να θυμάται το θέμα των λέξεων και να μπορεί να τις γράψει σωστά μέσα σε μια πρόταση και να ακολουθεί τις οδηγίες μέσα σε ένα χώρο, όπως πάρε το μολύβι κάτω από το τραπέζι, πήγαινε να το βάλεις πάνω στο γραφείο και γράψε την άσκηση. Ένα παιδί που παρουσιάζει αδυναμίες στην οπτικο – χωρική εργαζόμενη μνήμη, δεν μπορεί να ακολουθήσει τις παραπάνω δραστηριότητες γιατί απλά φαίνεται σαν να μην προσέχει.

Σε πρόσφατες έρευνες που έγιναν σε σχολεία στην Αγγλία, βρέθηκε πως τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ (διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα) και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν αδύναμη εργασιακή μνήμη. Μάλιστα, περίπου το 95% των παιδιών που εξετάστηκαν και παρουσίασαν φτωχή εργασιακή μνήμη, δεν μπορούσαν να αποδώσουν θετικά σε κείμενα κατανόησης, στην αποστήθιση, στην ανάγνωση και στα μαθηματικά.

Συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν αδύναμη εργασιακή μνήμη

Κάποια από τα βασικά συμπτώματα που δείχνουν για τη αδύναμη εργασιακή μνήμη είναι τα εξής:

 • Το παιδί μπορεί να διαβάζει το κείμενο πολλές φορές,
 • για να μπορεί να το κατανοήσει.
 • Το παιδί αδυνατεί να αποστηθίσει ένα κείμενο.
 • Το παιδί αδυνατεί να θυμηθεί μια δραστηριότητα που απαιτεί πολλά βήματα για να υλοποιηθεί.
 • Το παιδί παρουσιάζει αγχωτικές διαταραχές κατά τη διάρκεια ενός διαγωνίσματος.
 • Το παιδί αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες σε διαγωνίσματα με
 • multiple- choice (πολλές επιλογές).
 • Το παιδί σε θέματα αντιγραφής, ανάγνωσης και λύση μαθηματικών προβλημάτων εμφανίζει πολλές δυσκολίες.
 • Το παιδί αδυνατεί να ακολουθήσει τη δασκάλα, όταν εκείνη υπαγορεύει την ορθογραφία με γρήγορο ρυθμό.
 • Το παιδί δεν ολοκληρώνει τις σχολικές του εργασίες.
 • Το παιδί, πολλές φορές, ξεχνάει την ερώτηση ή παραλείπει στοιχεία της ερώτησης (συνήθως παραλείπει μικρές λέξεις) και για αυτόν τον λόγο αδυνατεί να απαντήσει. 
 • Το παιδί παρουσιάζει έλλειψη προσοχής.

Πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα αποστήθισης;

Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορούν να γίνουν, για να ενισχυθεί η εργασιακή μνήμη του παιδιού. Όπως:

 • Όταν το παιδί διαβάζει ένα κείμενο, για να μπορεί να το κατανοήσει και να το αποστηθίσει, μπορεί να ζωγραφίσει σε ένα λευκό χαρτί αυτό που κατάλαβε.
 • Όταν ο δάσκαλος ή ο γονιός εξηγούν κάτι στο παιδί, για να μπορούν να καταλάβουν αν το έχει κατανοήσει, του ζητούν να γίνει αυτό δάσκαλος και εκείνοι μαθητές. Έτσι, το παιδί, μέσα από τη διαδικασία βημάτων, εξηγεί στον ενήλικα τον τρόπο π.χ.) να μάθουν τα ρήματα σε –ίζω και τις εξαιρέσεις.
 • Όταν το παιδί θα πρέπει να μάθει κάποιες λέξεις στην ορθογραφία, μπορεί να του δίνεται ένα κείμενο, όπου οι λέξεις αυτές να είναι μέσα γραμμένες, με άνισο μέγεθος (μικρό, μεγάλο, μικροσκοπικό, τεράστιο). Το παιδί, θα πρέπει να τις βρει (αν θέλει μποεί να χρησιμοποιήσει και μεγεθυντικό φακό), να τις κυκλώσει και να τις γράψει σε ένα λευκό χαρτί.
 • Όταν το παιδί θα πρέπει να αποστηθίσει ένα κείμενο (π.χ. ένα μάθημα στην Ιστορία), μπορεί με ένα κίτρινο stabilo, να υπογραμμίσει το κομμάτι που τον ενδιαφέρει, να βρει την κεντρική ιδέα, να βάλει μέσα σε τετράγωνο τις λέξεις κλειδιά και να τα παρουσιάσει μέσα από εικόνες. Τις ερωτήσεις της κατανόησης του κειμένου, ο ενήλικας τις διαβάζει δυνατά, το παιδί τις λέει προφορικώς και έπειτα τις γράφει. Αν υπάρχει δυσκολία, τότε ο ενήλικας μπορεί να κόψει την κάθε ερώτηση, να τη βάλει μπροστά στο παιδί, να βρουν μαζί την απάντηση και τέλος να τη γράψει. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, υπάρχει πάντα το οπτικό σχεδιάγραμμα, που έχει φτιάξει το παιδί.
 • Όταν το παιδί θα πρέπει να εξασκηθεί στο να θυμάται κάποια σειρά από νούμερα, μπορεί να ξεκινήσει με νούμερα που πρέπει να θυμάται, όπως το νούμερο του τηλεφώνου, τα νούμερα έκτακτης ανάγκης.
 • Όταν το παιδί θα πρέπει να κάνει κάποιες μαθηματικές πράξεις, μπορεί να χρησιμοποιεί οπτικά εργαλεία (π.χ. τις κουκίδες, την αριθμογραμμή, τα τουβλάκια).
 • Για να μπορεί το παιδί να θυμάται παλιές πληροφορίες και να μην τις μπερδεύει με τις νέες, μπορεί να χρησιμοποιεί ακροστιχίδες, ξεκινώντας με τα αρχικά το ονόματός του.

* Η κα. Ιωάννα Δημητριάδου είναι Ειδική Παιδαγωγός σε θέματα Δυσλεξίας και Μαθησιακών Δυσκολιών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Tracy P. Alloway (2011). 1 to 10 Students have working memory problems: Find why matters, 
University of North Florida
Morin Amanda (2016). 8 Tips to Boost Your Cild’s Working Memory.
Learning & Attention Issues.
Peg Rosen (2016). Working Memory: What it is and How it works, WebMD
Annie Stuart (2016). Τι είναι η εργαζόμενη μνήμη και ποια η σημασία της (ncld.org), επιμέλεια στα Ελληνικά, Καλύβας Χάρης & Γιάννου Δήμητρα.
Marianne, S. (2015). Early Intervention for Kids with Dyslexia.

Πηγή:  http://www.liberal.gr/arthro/170287/ygeia/o-eidikos-exigei/i-duskolia-stin-apostithisi-einai-deigma-mathisiakis-duskolias.html