Αρχείο ετικέτας Αλλοδαποί

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Αλλοδαπών

Εντός του Οκτωβρίου, οι αλλοδαποί μαθητές οφείλουν να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης μεταφρασμένο από Δικηγόρο ή από την αρμόδια μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.