Σύντομος οδηγός προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Επισυνάπτεται σύντομος οδηγός προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
 
Με εκτίμηση,

Δρ. Άννα Μανιδάκη

Επιστημονικός Συνεργάτης  Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)  Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

website:https://lahers.hmu.gr/

Σύντομος_Οδηγός_Προετοιμασίας_Πανελλαδικών_Εξετάσεων_ LAHERS_ ΕΛΜΕΠΑ_2023