Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021

Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ 4264, 30-09-2020 σχετικά με την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021 και σας εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στο τι προβλέπεται σε περίπτωση παρεμπόδισης από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών/τριών και/ή εκπαιδευτικών στους χώρους της σχολικής μονάδας:

Download (PDF, 152KB)