Σημαντική ανακοίνωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εφίσταται η προσοχή στους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν σε Αστυνομικές, Στρατιωτικές  Σχολές, Εμπορικό Ναυτικό και το Πυροσβεστικό Σώμα να ενημερώνονται από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους.