Σχολικό έτος 2019-2020 – Πληροφορίες για τους Γονείς / Κηδεμόνες

Έγκαιρη προσέλευση μαθητών

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται στο Σχολείο έγκαιρα. Η παρουσία τους στην πρωινή συγκέντρωση είναι υποχρεωτική καθώς γίνονται ανακοινώσεις για σημαντικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία του ημερήσιου προγράμματος. Το ίδιο έγκαιρα θα πρέπει να προσέρχονται στην τάξη τους και κατά τις ενδιάμεσες ώρες. Κάθε καθυστέρηση προκαλεί αναστάτωση και όχληση, παρεμποδίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και διαταράσσοντας το μαθησιακό κλίμα και τη θετική ατμόσφαιρα της τάξης και του Σχολείου. Οι αίθουσες διδασκαλίας θα κλειδώνονται κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για λόγους υγιεινής και ασφάλειας. Οι μαθητές/τριες θα μπορούν να απευθύνονται στον/στην εφημερεύοντα/ουσα εκπαιδευτικό του ορόφου αν απαιτηθεί να εισέλθουν για κάποιο λόγο στην αίθουσα τους. Για την προστασία των μαθητών/τριών, ελλείψει φύλακα/επιστάτη, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου οι είσοδοί του θα παραμένουν κλειδωμένες από 8.15 έως την λήξη των μαθημάτων.

Παρακαλούμε διάβαστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Download (PDF, 178KB)