Σχετικά με εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μαθητών Λυκείων που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς

Σας κοινοποιούμε την αριθ. Φ.251/ 93340/A5/16-7-2020 Εγκύκλιο και το Δ.Τ. με θέμα «Σχετικά με εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μαθητών Λυκείων που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς».

Download (DOCX, 58KB)

Download (DOC, 78KB)