Σχετικά με διοργάνωση «Ημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού» από το ΓΕΕΘΑ

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 3301/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Σχετικά με διοργάνωση «Ημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού» από το ΓΕΕΘΑ.».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

Download (PDF, 148KB)