ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2020

Σας κοινοποιούμε την συνημμένη εγκύκλιο προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, την αντίστοιχη προκήρυξη καθώς και την τροποποίηση αυτής.

Download (PDF, 121KB)

Download (PDF, 1.42MB)

Download (PDF, 369KB)