Προσοχή – Λήγει η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για τις Στρατιωτικές Σχολές έτους 2020

Σας υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης των υποψηφίων για τις Στρατιωτικές Σχολές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 με την κατηγορία Έλληνες του Εσωτερικού, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 29/05/2020 και ώρα 24:00.