ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Αγαπητοί Γονείς / Κηδεμόνες

Παρακαλούμε να λάβετε γνώση του εγγράφου που ακολουθεί (61325/ΓΔ4/17-04-2019) και αφορά τις Εγγραφές- Ανανεώσεις Εγγραφών μαθητών/τριών για το Σχολικό έτος 2019-2020 προκειμένου να ενημερωθείτε έγκαιρα για τις προαπαιτούμενες ενέργειες εγγραφής / ανανέωσης εγγραφής του/των παιδιού/ών σας σε χρόνο και με τρόπο που το Υπουργείο θα υποδείξει με νεότερη εγκύκλιο.

Το παραπάνω έγγραφο θα διανεμηθεί εντύπως στους μαθητές/τριες του Σχολείου μας και αφού λάβετε γνώση και μέσω αυτού, το υπογράφετε, εσείς ή ο μαθητής/τρια εφόσον είναι ενήλικος/η, και το επιστρέφετε στη Γραμματεία.

Download (PDF, 56KB)