Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων και προκήρυξη εξετάσεων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση (ταλέντα

Σας αποστέλλουμε την προκήρυξη των εισιτηρίων εξετάσεων και την προκήρυξη εξετάσεων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση για την εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο εξάμηνο σπουδών στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ..

Από τη Γραμματεία
Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

Διαβιβαστικό προκηρύξεων

Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων

προκήρυξη με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση (ταλέντα)