Προκήρυξη διαγωνισμού ζωγραφικής με θέμα «Μνημεία των χωρών του Ευξείνου Πόντου: Η κοινή πολιτιστική μας κληρονομιά», για το σχολικό έτος 2020-21

Σας προωθούμε έγγραφο της υπηρεσίας μας, με υπογραφή της Υπουργού, κας Κεραμέως, με θέμα «Προκήρυξη διαγωνισμού ζωγραφικής με θέμα «Μνημεία των χωρών του Ευξείνου Πόντου: Η κοινή πολιτιστική μας κληρονομιά», για το σχολικό έτος 2020-21».
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘ_2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ