Πρόγραμμα Προαγωγικών και Απολυτηρίων Εξετάσεων

Σας κοινοποιούμε το Πρόγραμμα Προαγωγικών και Απολυτηρίων Εξετάσεων και παρακαλούμε για την προσεκτική του μελέτη διότι υπάρχει αλλαγή ωραρίου μεταξύ ημερών αλλά και εβδομάδων:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ