ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ

Σας κοινοποιούμε το πρόγραμμα της Πέμπτης. Δυστηχώς λόγω τεχνικού προβλήματος δεν κατέστη δυνατή η ανάρτηση του προγράμματος νωρίτερα:
ΠΕΜΠΤΗ 23/09/2021
1η ώρα 2η ώρα 3η ώρα 4η ώρα 5η ώρα
Γρηγοράκη Α4 – – ΓΘΕΤΙΚ Α5
Χρυσουλάκη – Α1 – – –
Χουδετσανάκης – – Α4 Α5 Γ2
Γυπαράκη Α2 Α5 – – –
Κοκολάκη – ΒΑΝΘΡ1 Β1 Β1 –
Μεγκίσογλου ΓΑΝΘΡ2 – ΓΑΝΘΡ1 Β5
Μοσχούρη Α3 ΓΑΝΘΡ1 Α2 – Β4
Παγωμένου – – ΓΑΝΘΡ2 ΓΑΝΘΡ2 Β2
Παντερμαράκη Α1 ΒΑΝΘΡ2 Β2 – –
Σακελλάρης ΓΑΝΘΡ1 ΓΑΝΘΡ2 – ΓΑΝΘΡ1 Β3
Σαμωνάκη Β2 – Β3 Β2 Γ3
Βασιλάκης ΓΘΕΤΙΚ Α3 – Α1 Α2
Γρατσέα Β5 ΒΘΕΤ1 Β5 – Β5
Κατρακίλη – Α5 ΓΟΙΚ2 Α3
Λαπιδάκης – ΒΘΕΤ4 ΓΟΙΚ1 – –
Πετράκη Β3 Α4 – Β3 Α4
Γκουγκούσης Β4 ΓΘΕΤ ΓΘΕΤ – –
Πανούσης ΓΥΓΕΙΑΣ ΒΘΕΤ2 – Α3 Β1
Στεφανόπουλος ΓΥΓΕΙΑΣ ΓΥΓΕΙΑΣ Β4 –
Βλαχάκη Β1 – Α3 ΓΥΓΕΙΑΣ –
Περαντωνάκης – – – Α2 –
Μαυρομάτη – – – – Γ4
Μεραχτσάκης Α5 Α2 Β4 – Γ1
Ακουμιανάκης ΒΘΕΤ3 Α1 Α4 Γ5
Τυμπακιανάκης ΓΟΙΚ1 ΓΟΙΚ2 ΓΟΙΚ2 – Α1
Σταματουλάκης ΓΟΙΚ2 ΓΟΙΚ1 – ΓΟΙΚ1 –
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
Ζαρζώνη – – – Β5 –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 23-09-2021