Πολιτικη ψηφιακης ασφαλειας 5ου ΓΕΛ Ηρακλειου

Σκοπός

  • Να περιγράψει όλες τις κατευθυντήριες αρχές για τα μέλη της σχολικής κοινότητας σχετικά με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε).
  • Να προστατεύσει τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό και να τους βοηθήσει να εργάζονται με ασφάλεια και υπευθυνότητα με το Διαδίκτυο και τις λοιπές μορφές των ΤΠΕ.
  • Να καθορίσει σαφείς προσδοκίες συμπεριφοράς σχετικά με την υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου και των λοιπών μορφών των ΤΠΕ για εκπαιδευτική, προσωπική ή ψυχαγωγική χρήση.
  • Να εξασφαλίσει ότι όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας γνωρίζουν ότι οι συμπεριφορές εκτός της κείμενης νομοθεσίας δεν είναι αποδεκτές με ενδεχόμενες νομικές κυρώσεις σε περιπτώσεις μη ορθής χρήσης τους.

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Download (PDF, 328KB)