ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 08-11-2021

Μετά την καλύψη των αναγκών του Σχολείου σε εκπαιδευτικό προσωπικό σας κοινοποιούμε το νέο πρόγραμμα του Σχολείου το οποίο θα ισχύσει από τις 8 Νοεμβρίου 2021.
Έχει ανέβει το συνολικό ωρολόγιο πρόγραμμα και ξεχωριστά ανά τμήμα:

ΤΕΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 8-11-2021