Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες για τον ορισμό των Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2023

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» 2023