ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σας κοινοποιούμε το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολείου το οποίο θα είναι σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει η  σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση:

 1η ώρα   8:30  – 9:10

 2η  ώρα 9:20  – 10:00

3η ώρα 10:10 –  10:50

4η ώρα 11:00  – 11:40

 5η ώρα 11:50  – 12:30

6η  ώρα 12:40  – 13:20

7η ώρα 13:30  – 14:10

Υποχρεώσεις μαθητών

Επίσης, κρίνεται σκόπιμο μαθητές/τριες να συνδέονται πριν από την έναρξη των μαθημάτων για την υλοποίηση δοκιμών (μικρόφωνο, κάμερα, ήχος κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ομαλή υλοποίηση τους.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων οι μαθητές/τριες οφείλουν να ανταποκρίνονται σε καθήκοντα που ανατίθενται από τους εκπαιδευτικούς τους (π.χ. να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους, να ζητήσουν τον λόγο, να σχολιάσουν ή και να σημειώσουν στο chat), ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ενεργός συμμετοχή τους στη σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.