Οι υποψήφιοι με το 10% (χωρίς νέα εξέταση) δεν υποβάλουν Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2018 ή το 2019 με τα ημερήσια ΓΕΛ,

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν την Αίτηση – Δήλωση, αλλά απευθείας Μηχανογραφικό Δελτίο.