Οδηγός Επιτυχίας για τις Πανελλαδικές

Σας κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 43034/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Οδηγός Επιτυχίας για τις Πανελλαδικές».

Download (PDF, 2.09MB)


Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.