Οδηγίες για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης στα ΓΕ.Λ., στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes

Οδηγίες για την υποβολή
Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής-
Δήλωσης Προτίμησης
στα ΕΠΑ.Λ. & στα ΓΕ.Λ.

Download (PDF, 2.08MB)