Οδηγίες σύνδεσης μαθητών/μαθητριών στη σύγχρονη ΕΞΑΕ μέσω του συστήματος WEBEX

Για την διευκόλυνση σας σας κοινοποιούμε έναν σύντομο οδηγό σχετικά με την χρήση του συστήματος WEBEX για την περίπτωση παρακολούθησης σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:

Download (PDF, 773KB)