ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Σας διαβιβάζουμε το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Download (PDF, 390KB)